Проповед: Благотворното лекарство (15.11.2020)

Християнски Център Шумен Неделно Богослужение (15.11.2020) пастор: Веселин Лазаров Тема: Благотворното лекарство http://christiancenter-shumen.com/

Проповед: Благотворното лекарство (15.11.2020)

Християнски Център Шумен Неделно Богослужение (15.11.2020) пастор: Веселин Лазаров Тема: Благотворното лекарство http://christiancenter-shumen.com/