Покаяние- промяна на живота ти (част2) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 6) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Покаяние- промяна на живота ти (част1) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Вяра в Бог, но без почит в църквата | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 5) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Завет или безразличие | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 4) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Заветна любов | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 3) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Жертвата никога не е напразна | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Бойко БОРИСОВ Аз нямам нито силата, нито волятa

Бойко Борисов бди за маски в полето

Изучаване на книгата Ездра (част 2) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

От днес и нататък | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Изучаване на книгата Ездра (част 1) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Ръководене на Новозаветната църква | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Кой е собственика на всичко? | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Дългосрочни инвестиции | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Не спирай там където си! | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Kak Невидимия Бог стана Видим? | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Пълноценният живот на вярващия | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Защо ГОЛЯМОТО Е МАЛКО, а МАЛКОТО Е ГОЛЯМО? | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Вярващите искат и не получават | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Лично съживление и обща трансформация | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“