Как да си поставяме Богоугодни цели? | Катерина Борисова | Църква „Шалом“

5 финансови принципа на Божието царство | Катерина Борисова | Църква „Шалом“

Открий и развивай дарбата си | Катерина Борисова | Църква „Шалом“

Как да поставим Бог на първо място?| Катерина Борисова | Църква „Шалом“

Връзките на завета в църквата | пастор Кремена Борисова | Църква „Шалом“

Как сме свързани в тялото на Христос | пастор Кремена Борисова | Църква „Шалом“

Постоянството изгражда вярата | Катерина Борисова | Църква „Шалом“

3 Проявления на вярата | Пастор Кремена Борисова | Църква „Шалом“

Как да ходим със вяра? | Пастор Кремена Борисова | Църква „Шалом“