Боже,отвори вратата.

14. Боже, отвори вратата С. П. 341, Д. П. 8 1. Боже, отвори вратата На Сион да вляза там, Гдето радостно душата Чака Тебе в Твоя храм. О блаженно място е, Пълно с мир, веселие! 2. Боже, аз при Тебе ида! О при мен и Ти ела. Гдето Тебе аз намеря Там небе е, не […]