Спомни си братко .

Амос 5:6 Потърсете Господа и ще живеете…

Спомни си братко.

Християнска домашна група Варна. Вечните евангелски песни. Псалми 105:3 Хвалете се с Неговото свето име; Нека се весели сърцето на ония, които търсят Господа.