Бог, чието име е Ревнив, П-р Живко Тончев – 11 февруари 2024

Бог, чието име е ревнив, П-р Живко Тончев, 02.08.2015г.

Църква Благовестие Бургас Може да ни намерите на следните интернет адреси: www.blagovestie.com Website: www.blagovestie.za1.tv Website: www.propoved.com/?cat=463 Online: www.blagovestie.com/live.php Online: www.blagovestie.za1.tv/live Twitter: https://twitter.com/blagovestiebs Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie YouTube: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas bibliata.tv: www.bibliata.tv/user-HCBlagovestie Google+ (+Blagovestie) И в страницата на Християнски Видео Портал: www.facebook.com/ChristianVideoPortal