Engage Conference Bibliata TV LIVE

Deliverance Conference in Malaga day 1 Biblia

„Конференция Ръкополагане“ Пастор Митко и Ели Маринови / Ordination Conference 10 Октомври 2021

Conference Video LA 2009 Bibliata TV LIVE

Catch The Fire Conference Bibliata TV LIVE

Fire Conference 5

[04 March 2023] Fire Conference 5

[04 March 2023] Fire Conference 5

[17 September 2022] Fire Conference 4 | Атанас Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

[17 September 2022] Fire Conference 4 | Даниел Ангелов

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

Fire Conference 3– Young Fire Ministry

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

Fire Conference 3– Young Fire Ministry

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

Fire Conference 3– Young Fire Ministry

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

CHANNEL CONFERENCE VP MINISTRIES

CHANNEL CONFERENCE VP MINISTRIES – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/channel-conference-vp-ministries

CHANNEL CONFERENCE VP MINISTRIES

CHANNEL CONFERENCE VP MINISTRIES – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/channel-conference-vp-ministries

Pentecost conference

Конференция по случай 95 години от началото на петдесятно – харизматичното движение в България. 14 юни 2015 г., 3-та зала на НДК.

Welcome to Youth Conference 4Jesus 2013

26 – 26. 12. 2013.

Pastor Phil Pringle Pastor’s Conference – part two

Pastor Phil Pringle Pastor’s Conference – part one

Youth conference

Youth conference in Sofia, Filipovci „GOD, BULGARIA, GOSPEL“ March 2, 2013 ДЕКЛАРАЦИЯ Младежка конференция в София, кв. Филиповци „БОГ, БЪЛГАРИЯ, БЛАГОВЕСТИЕ“ 2 март 2013