Bulgarian conference in London 2012 Bibliata TV

Bulgarian conference in London 2012 Bibliata TV

Catch The Fire Conference Bibliata TV LIVE

Conference Video LA 2009 Bibliata TV LIVE

Deliverance Conference in Malaga day 1 Biblia

Engage Conference Bibliata TV LIVE

Deliverance Conference in Malaga 3 day Bibliat

„Конференция Ръкополагане“ Пастор Митко и Ели Маринови / Ordination Conference 10 Октомври 2021

Fire Conference 5

[04 March 2023] Fire Conference 5

[04 March 2023] Fire Conference 5

http://youtu.be/kBT8qlfFBtw

[17 September 2022] Fire Conference 4 | Атанас Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

[17 September 2022] Fire Conference 4 | Даниел Ангелов

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

Fire Conference 3– Young Fire Ministry

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

Fire Conference 3– Young Fire Ministry

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

Fire Conference 3– Young Fire Ministry

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

CHANNEL CONFERENCE VP MINISTRIES

CHANNEL CONFERENCE VP MINISTRIES – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/channel-conference-vp-ministries

CHANNEL CONFERENCE VP MINISTRIES

CHANNEL CONFERENCE VP MINISTRIES – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/channel-conference-vp-ministries

Pentecost conference

Конференция по случай 95 години от началото на петдесятно – харизматичното движение в България. 14 юни 2015 г., 3-та зала на НДК.

Welcome to Youth Conference 4Jesus 2013

26 – 26. 12. 2013.

Pastor Phil Pringle Pastor’s Conference – part two

Pastor Phil Pringle Pastor’s Conference – part one

Youth conference

Youth conference in Sofia, Filipovci „GOD, BULGARIA, GOSPEL“ March 2, 2013 ДЕКЛАРАЦИЯ Младежка конференция в София, кв. Филиповци „БОГ, БЪЛГАРИЯ, БЛАГОВЕСТИЕ“ 2 март 2013