„От овчар до цар“, част 4 – „От приятел до беглец“, п-р Дъг Бачелър

„От овчар до цар“ 3 част „Огромна вяр“ п-р Дъг Бачелър

„От овчар до цар“ 2 част „Музика изпълнена с Духа“ п-р Дъг Бачелър

„От овчар до цар“ п-р Дъг Бачелър

„Крайно време е да се събудим“ п-р Дъг Бачелър

Божественият дизайн п р Дъг Бачелър

„Откриване на Исус в живота на пророците“ п-р Дъг Бачелър

„Откриване на Исус в живота на Естир“ 2 част п-р Дъг Бачелър

„Откриване на Исус в живота на Естир“ п-р Дъг Бачелър

„Откриване на Исус в живота на пророците“ п-р Дъг Бачелър

1. „Откриване на Исус в Авраам“ 2. „Откриване на Исус в Исак“ 3. „Откриване на Исус в Йосиф част първа „https://youtu.be/jFymZKmFqqY 4. „Откриване на Исус в Йосиф“ част втора 5. „Откриване на Исус в Йосиф“ част трета 6. „Откриване на Исус в Йосиф“ част четвърта https://youtu.be/sld2ijZ0w1A 7. „Откриване на Исус в Мойсей“ част първа 8. […]

„Откриване на Исус в живота на Давид“ п-р Дъг Бачелър

1. „Откриване на Исус в Авраам“ 2. „Откриване на Исус в Исак“ 3. „Откриване на Исус в Йосиф част първа „https://youtu.be/jFymZKmFqqY 4. „Откриване на Исус в Йосиф“ част втора 5. „Откриване на Исус в Йосиф“ част трета 6. „Откриване на Исус в Йосиф“ част четвърта https://youtu.be/sld2ijZ0w1A 7. „Откриване на Исус в Мойсей“ част първа 8. […]

„Откриване на Исус в живота на Самсон“ п-р Дъг Бачелър

1. „Откриване на Исус в Авраам“ 2. „Откриване на Исус в Исак“ 3. „Откриване на Исус в Йосиф част първа „https://youtu.be/jFymZKmFqqY 4. „Откриване на Исус в Йосиф“ част втора 5. „Откриване на Исус в Йосиф“ част трета 6. „Откриване на Исус в Йосиф“ част четвърта https://youtu.be/sld2ijZ0w1A 7. „Откриване на Исус в Мойсей“ част първа 8. […]

„Откриване на Исус в живота на Гидеон“ п-р Дъг Бачелър

1. „Откриване на Исус в Авраам“ 2. „Откриване на Исус в Исак“ 3. „Откриване на Исус в Йосиф част първа „https://youtu.be/jFymZKmFqqY 4. „Откриване на Исус в Йосиф“ част втора 5. „Откриване на Исус в Йосиф“ част трета 6. „Откриване на Исус в Йосиф“ част четвърта https://youtu.be/sld2ijZ0w1A 7. „Откриване на Исус в Мойсей“ част първа 8. […]

„Откриване на Исус в живота на Исус Навиев“ п-р Дъг Бачелър

1. „Откриване на Исус в Авраам“ 2. „Откриване на Исус в Исак“ 3. „Откриване на Исус в Йосиф част първа „https://youtu.be/jFymZKmFqqY 4. „Откриване на Исус в Йосиф“ част втора 5. „Откриване на Исус в Йосиф“ част трета 6. „Откриване на Исус в Йосиф“ част четвърта https://youtu.be/sld2ijZ0w1A 7. „Откриване на Исус в Мойсей“ част първа 8. […]

„Откриване на Исус в живота на Йов“ п-р Дъг Бачелър

1. „Откриване на Исус в Авраам“ 2. „Откриване на Исус в Исак“ 3. „Откриване на Исус в Йосиф част първа“ 4. „Откриване на Исус в Йосиф“ част втора 5. „Откриване на Исус в Йосиф“ част трета 6. „Откриване на Исус в Йосиф“ част четвърта https://youtu.be/sld2ijZ0w1A 7. „Откриване на Исус в Мойсей“ част първа 8. „Откриване […]

„Откриване на Исус в Мойсей“ част втора п-р Дъг Бачелър

Започваме новия сезон с един невероятен семинар с п-р Дъг Бачелър „От корица до корица – Исус в цялата Библия“ 1. „Откриване на Исус в Авраам“ 2. „Откриване на Исус в Исак“ 3. „Откриване на Исус в Йосиф част първа“ 4. „Откриване на Исус в Йосиф“ част втора 5. „Откриване на Исус в Йосиф“ част […]

„Откриване на Исус в Исак“ п-р Дъг Бачелър

Започваме новия сезон с един невероятен семинар с п-р Дъг Бачелър „От корица до корица – Исус в цялата Библия“ 1. „Откриване на Исус в Авраам“ 2. „Откриване на Исус в Исак“ 3. „Откриване на Исус в Йосиф“

„Откриване на Исус в Авраам“ п-р Дъг Бачелър

21 „Ролята и дейността на Светия Дух“ п-р Дъг Бачелър

21 Panorama

23 „Царския посланик“ п-р Дъг Бачелър

23 Panorama

20 „Белегът на звяра“ п-р Дъг Бачелър

20 Panorama

22 „Да докажеш пророците“ п-р Дъг Бачелър

Panorama

19 „Да се поклониш на звяра“ п-р Дъг Бачелър

19 Panorama

18 „Конспирацията на майка и дъщеря“ п-р Дъг Бачелър

18 Panorama