Даром Ти ми подари.

Хваление за Исус.Вечните евангелски песни

Молитва 16 12 2011г Х М Ц Даром сте приели , даром давайте гр Варна кв Владиславово

Краят на службата 16 12 2011г Х М Ц Даром сте приели , даром давайте гр Варна кв Владиславово

Поздравления – Х.М.Ц. Даром сте приели , даром давайте

Християнски Мисионерски Център – Даром сте приели , даром давайте – гр Варна – кв.Владиславово

Богослужение 09 12 2012г в Х М Ц Даром сте приели , даром давайте 3 гр Варна кв Владиславово

Благодарим Ти , Господи 09 12 2011г в Х М Ц Даром сте приели , даром давайте гр Варна кв Владиславово

Както елена пръхти 09 12 2011г в Х М Ц Даром сте приели , даром давайте гр Варна кв Владиславово

Християнски Мисионерски Център Даром сте приели,даром давайте гр Варна кв Владиславово

П р Петър Христ Мисионерски Център Даром сте приели , даром давайте 6 гр Варна кв Владиславово

Петър и Гаджо Христ Мисионерски Център Даром сте приели , даром давайте 5 гр Варна кв Владиславово