Дървото на живота Bibliata TV LIVE

Дървото и неговият плод – 20.02.20 (Четвъртък)

Дървото на живота

Проповед на Християнска църква ДАВ България

Дървото на живота.

Вечните евангелски песни. Псалми 33:2 Хвалете Господа с арфа, Псалмопейте Му с десетострунен псалтир.