Рождество Христово – Какво ли ще бъде това детенце?

Рождество Христово – Какво ли ще бъде това детенце? Служба с Пастор Васил Петров, 25 Декември 2020 г. от 10:00 часа на живо

Благославяне на малко детенце.

Матей 19:14 А Исус рече: Оставете дечицата, и не ги възпирайте да дойдат при Мене, защото на такива е небесното царство.

Благославяне на малко детенце .Е.П.Ц.Варна.

Благословение.