ЕПЦ Девня 6 част

ЕПЦ Девня 5 част

ЕПЦ Девня 4 част

ЕПЦ Девня 3 част

ЕПЦ Девня 2 част

ЕПЦ Девня 1 част

ЕПЦ Девня 7 част

Над Всичко Си – Е.П.Ц. – гр. Девня

Евангелска Църква – Поправител на Развалините – гр. Девня

СЛУЖБА В ЕПЦ ДЕВНЯ – СЪС ИСУСА ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ