ЖИВОТ МЕЖДУ КНИГИТЕ. Митко ДИМИТРОВ

27.09.2021 г. 18.00 ч.

ДИСТАНЦИРАНЕТО НА ЕВРОПА. Митко ДИМИТРОВ

25.09.2021 г. 18.00 ч.

НАМЕРИ МИ СЪРЦЕ. Митко ДИМИТРОВ

26.09.2021 г. 18.00 ч.

СЪЗДАДЕНИ ЗА ДОБРИ ДЕЛА. Борислав ДИМИТРОВ

24.09.2021 г. 19.00 ч.

ФИЛОСОФСКА БЕЗИЗХОДИЦА. Митко ДИМИТРОВ

25.09.2021 г. 11.00 ч.

МОЛИТВЕН СВЕТОГЛЕД. Митко ДИМИТРОВ

24.09.2021 г. 19.00 ч.

РАЖДАНЕ НА ЗАЧЕНАТОТО. Митко ДИМИТРОВ

23.09.2021 г. 18.00 ч.

МИСЛИ ВЪРХУ УСТНИТЕ. Митко ДИМИТРОВ

22.09.2021 г. 19.00 ч.

ПОКРИВ ОТ КРИЛА. Митко ДИМИТРОВ

21.09.2021 г. 18.00 ч.

КРЪГ В НЕВИННОСТ. Митко ДИМИТРОВ

20.09.2021 г. 18.00 ч.

ЖУПЕЛ В МОЛИТВА. Митко ДИМИТРОВ

19.09.2021 г. 18.00 ч.

ПРИНОСИ НА УСТАТА. Митко ДИМИТРОВ

17.09.2021 г. 18.00 ч.

ЖИВОТА НА БОГА. Митко ДИМИТРОВ

16.09.2021 г. 18.00 ч.

ХРАНА ОТ СПОМЕНА. Митко ДИМИТРОВ

15.09.2021 г. 18.00 ч.

ПОЧТИ ЙОВОВА СКРЪБ. Митко ДИМИТРОВ

14.09.2021 г. 18.00 ч.

УСТА БЕЗ ИЗОБЛИЧЕНИЯ. Митко ДИМИТРОВ

13.09.2021 г. 19.00 ч.

СББ(53)ОТВЪД ЗЛАТНАТА СРЕДА. Митко ДИМИТРОВ

11.09.2021 г. 19.00 ч.

СББ(52) НОВИЯТ СКЕПТИЦИЗЪМ. Митко ДИМИТРОВ

11.09.2021 г. 18:00 ч.

НЕГО КАТО МЕНЕ. Митко ДИМИТРОВ

11.09.2021 г. 11.00 ч.

АКТИВЕН ПРЕСТОЙ. Митко ДИМИТРОВ

10.09.2021 г. 18.00 ч.

ПРИЕМСТВЕНОСТ . Митко ДИМИТРОВ

07.09.2021 г. 20.00 ч.

ЗАГУБИТЕ НАТЕЖАВАТ. Митко ДИМИТРОВ

09.09.2021 г. 18.00 ч.

УМРЯЛ ЗА ТЕБ. Митко ДИМИТРОВ

08.09.2021 г. 18.00 ч.

ПОПИТА ЛИ ВСИЧКИ. Митко ДИМИТРОВ

07.09.2021 г. 18.00 ч.