Богослужение 30.08.2015 Д-р богослов Доний Донев

Царят трябва да знае! Стените трябва да се укрепят!

Д р богослов Доний Донев, Свитъците 09 10 2014

Богослужение 25 09 2014 Д-р богослов Доний Донев

Богослужение 21 09 2014 Д-р богослов Доний Донев