Достоен,достоен .

Откровение 5:9 И пеят нова песен, думайки: Достоен си да вземеш книгата и да разпечаташ печатите й: защото си бил заклан, и със Своята кръв си изкупил за Бога човеци от всяко племе, език, люде и народ

Достоен,достоен .П-р Фахри Тахиров.

Х.Ц.Сион-кв.Аспарухово.Варна. Откровение 4:11 Достоен си, Господи наш и Боже наш, да приемеш, слава, почит и сила; защото Ти си създал всичко, и поради Твоята воля всичко е съществувало и е било създадено.

П- р Фахри Тахиров. Достоен,достоен ,Си Господи!

Християнска църква Сион-кв.Аспарухово.Варна.