Святият Дух не се дава по заслуги , Той е Дар от Бога – Пастор Фахри Тахиров

СЛУЖЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ // п-р Мирослав Маринов // 07.07.2024г.

СЛУЖЕНИЕТО НА СВЯТИЯ ДУХ // п-р Мирослав Маринов // 07.07.2024г.

Разбиране за изпълването със Святия Дух | п-р Филип Рашев | Църква на Пълното Евангелие

Изпълни ме с Твоя Дух

О , Скъпи Святи Дух

Гласът на Святия Дух, п-р Илия Апостолов – неделя, 30.06.2024

#short Святия Дух оживотворява!

Кратък момент от проповедта “Святият Дух гори в нас”

Бог ни е дал Дух…, П-р Живко Тончев – 23 юни 2024

Библейско изучаване: Стратегията на Святия Дух за първата църква, п-р Илия Апостолов – 26.06.2024

„Святият Дух гори в нас“ / П-р Енчо Христов

Необходимостта от Святия Дух в ходенето ни с Бог

„Святият Дух гори в нас“/ 23.06.2024г.

Проявленията на Святият Дух

Святият Дух, без когото не можем | п-р Марин Горанов |

Но ще приемете сила , когато дойде върху вас Святият Дух – Пастор Фахри Тахиров

Святият Дух в действие | Деяния 2:1-16, 32-33, 36-41 | п-р Благовест Николов | 23.06.2024 г.

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 663, Тема на предаването; “ Непразен от Светия Дух“

Библейско изучаване: Святия Дух – моят учител, п-р Илия Апостолов – сряда, 12.06.2024

Святия Дух моят учител, Илия Апостолов – сряда, 12.06.2024

Хвалете Господ с Дух и Истина!

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 661, Тема на предаването; “ Хванат от нечист дух“

Защо Святия Дух слезе на земята 2 част Biblia