Е.П.Ц.Варна.П-р Н.Кокончев.Не се страхувай!

Псалом 34;4 Потърсих Господа; и Той ме послуша, И от всичките ми страхове ме избави.

Е.П.Ц.Варна.П-р Н.Кокончев.Няма случайности.

Е.П.Ц.Варна.П-р Н.Кокончев. И не бъди невярващ, а вярващ.

Йоан 20;20 И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа. 21 И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас. 22 И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух. 23 На които простите греховете, […]

Е.П.Ц.Варна.П-р Н.Кокончев.Божията приемна стая.

Еремия 18;1 Словото, което дойде към Еремия от Господа и каза: 2 Стани та слез в къщата на грънчаря и там ще те направя да чуеш думите Ми. 3 Тогава слязох в къщата на грънчаря; и, ето, той работеше на колелата си. 4 И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката […]

Е.П.Ц.Варна.П-р Н.Кокончев-Небесният командир.

Псалми 113:3 От изгряването на слънцето до захождането му Името Господно е за хваление.