Песен: Небето ехти

Небето ехти / Да Го величаем – Християнски Център Шумен Let us Adore – Hillsong Акорди: https://drive.google.com/file/d/0BzrSIhQwq0-uQlFiX0QwOHlETFE/view

Небето ехти Live Bibliata TV LIVE

Библията във всеки дом !Небето ехти от Славата Ти.

Исус Навин 1:8 Тая книга на закона да се не отдалечава от устата ти; но да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно, според всичко каквото е написано в нея, защото тогава ще напредваш в пътя си, и тогава ще имаш добър успех.

Небето ехти от славата Ти!

Псалом 19;1… Небесата разказват славата Божия, И просторът известява делото на ръцете Му.

Рождествен звън ехти

Песен: Небето ехти / Да Го величаем (+ акорди)

Небето ехти / Да Го величаем – Християнски Център Шумен Let us Adore – Hillsong Акорди: https://drive.google.com/open?id=0BzrSIhQwq0-uQlFiX0QwOHlETFE

Фахри Тахиров – Небето ехти от Славата Ти.

Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна

Фахри Тахиров.Небето ехти от Славата Ти.

Фахри Тахиров – Небето ехти , от Славата Ти

Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна – с п-р Фахри Тахиров