Основи на Християнската вяра част 9/Доктрина за кръщенията. Кръщение в Святия Дух п-р Тони Еленков.

09.05 2021

НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

05.05 2021

Великденска проповед п-р Тони Еленков

02.05 2021

Разпети петък п-р Тони Еленков

30.04 2021

Неделна служба с еп. Васил Еленков

25.04 2021

Доктрините в Библията част 12 / Доктрината за Исус Христос / Божественото естество п-р Тони Еленков

21.04 2021

Основи на Християнската вяра част 9/Доктрина за кръщенията. Водно кръщение част 2 п-р Тони Еленков

18.04 2021

Доктрините в Библията част 11/ Доктрината за Исус Христос част 2 п-р Тони Еленков

14.04 2021

Горчивият корен е-п Васил Еленков

11.04 2021

Смирение – П-р Тони Еленков – 11.04.21 (Неделя)

Горчивият корен е-п Васил Еленков

11.04 2021

Доктрини за Исус Христос

07.04 2021

Основи на Християнската вяра част 8/ п-р Тони Еленков

04.04 2021

Седмична служба п-р Тони Еленков

НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

Неделна служба с еп. Васил Еленков

28.03 2021

Основи на Християнската вяра част 7/ Вяра в Бога част 3 п-р Тони Еленков

21.03 2021

Доктрините в Библията част 10/ Доктрината за БОГ част 7/ Бог е свят и Бог е любов п-р Тони Еленков

24.03 2021

Основи на Християнската вяра част 7 п-р Тони Еленков

21.03 2021

Доктрините в Библията част 9/ Доктрината за БОГ част 6/ Бог е свят п-р Тони Еленков

17.03 2021

Основи на Християнската вяра част 6/ Вяра в Бог п-р Тони Еленков

14.03 2021

Доктрините в Библията част 8/ Доктрина за БОГ част 5 п-р Тони Еленков

НА ЖИВО с църква ОБЦ „Бъдеще и Надежда“

Основи на християнството част 5/ Покаяние от мъртви дела част 3 п-р Тони Еленков