Откровение и наставление за новото небе и новата земя | Ис. 65:17-66:24 | п-р Б.Николов | 21.04.2024

Бъди послушен на Господа и ще се спасиш | Еремия 6:16 | Йордан Цонев | 17.04.2024 г.

Църковни презвитери | I Тим. 3:1-7 | п-р Станислав Алексиев | 14.04.2024 г.

Има ли смисъл? | Римляни 8:26, 27 | п-р Станислав Алексиев | 10.04.2024 г.

Удивление от страданието и успеха на Месия | Исая 52:13-53:12 | п-р Благовест Николов | 7.04.2024 г.

Да излееш сърцето си пред Господа | 1 Царе 7:6; Плач Ерем. 2:19 | п-р Бл. Николов | 3.04.2024 г.

Мъже и жени в църквата | I Тимотей 2:8-15 | п-р Станислав Алексиев | 31.03.2024 г.

Молитвено събрание | п-р Станислав Алексиев | 27.03.2024 г.

Постът с благословение | Исая 58 гл. | п-р Благовест Николов | 24.03.2024 г.

Молитвено събрание | Чавдар Нейков | 20.03.2024 г.

Представяне на Хайделбергския катехизис | п-р Станислав Алексиев | 17.03.2024 г.

Великото желание | I Тимотей 2:1-7 | п-р Станислав Алексиев | 17.03.2024 г.

Семейството на фокус! | 2 Царе 15:1-16, 30 | п-р Станислав Алексиев | 13.03.2024 г.

Възвърни ни, Господи, Боже на силите! | Псалом 80:1-7, 17-19 | п-р Благовест Николов | 10.03.2024 г.

Молитвено събрание | п-р Благовест Николов | 06.03.2024 г.

Никейската изповед на вяра и единството на Църквата | п-р Данаил Игнатов | 03.03.2024 г.

Свободата на любовта | Йоан 8:31-36, 14:6, 14:23, 15:10-12 | п-р Данаил Игнатов | 03.03.2024 г.

Молитвено събрание | п-р Благовест Николов | 28.02.2024 г.

Непрестанна борба | I Тимотей 1:18-20 | п-р Станислав Алексиев | 25.02.2024 г.

Молитвено събрание | Деян Димитров | 21.02.2024 г.

Нашият Утешител | Исая 40:1-11 | п-р Благовест Николов | 18.02.2024 г.

Молитвено събрание | п-р Станислав Алексиев | 14.02.2024 г.

Милост към най-ужасния грешник | I Тимотей 1:12 -17 | п-р СтаниславАлексиев | 11.02.2024 г.

Молитвено събрание | дякон Николай Златев | 07.02.2024 г.