Клопката – да бъда разочарован и огорчен | П-р Ст. Алексиев, Ст. Георгиев и М. Евтимов | 04.06.2023

Най-вълнуващият рожден ден | Деяния 2 гл. | п-р Б. Николов | 04.06.2023 г.

Молитвено събрание | Николай Кацаров | 31.05.2023 г.

В началото | Евангелие на Йоан 1:1-18 | Чавдар Нейков | 24.05.2023 г.

С мисъл за Царя | Естир 9:1-10:3 | п-р С. Алексиев | 21.05.2023 г.

С мисъл за Царя | Естир 9:1-10:3 | п-р С. Алексиев | 21.05.2023 г.

Когато всичко е срещу теб | 1 Царе 25 : 1 – 23 | п-р Алексиев | 17.05.2023 г.

Да убиваш с любов | Естир: 1-17 | п-р Алексиев | 14.05.2023 г.

Концерт на ансамбъл „Музика Антика – София“, 7 май 2023 г.

Трето явяване на Възкръсналия Господ | Йоан 21:1-17 | п-р Бл. Николов | 07.05.2023 г.

Представяне на книгата Общностно поклонение – как Църквата се събира като Божий народ | 04.05.2023

Господ ни е на помощ | Псалм 107 | п-р Благовест Николов | 03.05.2023

Господ ни е на помощ | Псалм 107 | п-р Благовест Николов | 03.05.2023

Свободата на християнина | Римляни 8:1-8 | Николай Генчов | 26.04.2023 г.

Ще го видим какъвто е! | 1 Йоан 3:1-6 | Георги Боев | 23.04.2023 г.

Ще го видим какъвто е! | 1 Йоан 3:1-6 | Георги Боев | 23.04.2023 г.

Всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога | П-р Статис Танадзис | 19.04.2023 г.

Исус в Пасхата | Изход 6:1-7 | п-рСтанислав Алексиев | 14.04.2023 г.

Исус в Пасхата | Изход 6:1-7 | п-рСтанислав Алексиев | 14.04.2023 г.

Бдете и се молете | Марк 14:32-42 | п-р Данаил Николов | 12.04.2023 г.

Бдете и се молете | Марк 14:32-42 | п-р Данаил Николов | 12.04.2023 г.

Вяра, която действа чрез любов | Галатяни 5:6 | п-р Благовест Николов | 05.04.2023 г.

Проблемът Бог | Естир 6:14-7:10 | п-р Станислав Алексиев | 02.04.2023 г.

Да простиш | 1 Царе 24:1 – 12 | п-р Станислав Алексиев | 29.03.2023 г.