Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

ЕВАНГЕЛСКА ПЕТДЕСЯТНА ЦЪРКВА ВАРНА

ЕПЦ Варна – място на вяра в Бог, любов към хората и посвещение на Евангелието. Още от създаването си през 1921г. и до днес Евангелска Петдесятна църква Варна е дом на вяра в Бог, любов към хората и посвещение на Евангелието! Църквата ни е семейство, съставено от хиляди истории за Божието изкупление. Истории на хора […]

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream

Първа Евангелска Live Stream