Исус Христос , за живота на този свят и за вечният живот – Пастор Фахри Тахиров

Велики Боже

Моята Молитва

Тръгнахме на път с Христа

Благодаря

Евеном Шалом

И Духът , и Невястата

Аз на Теб

Хвалете Го вие , небе и земя

Да виждам Теб

Крайната цел на човешкият живот – Пастор Фахри Тахиров

Нуждая се , да бъда с Теб

Дързостен и смел , и насърчен бъди

О , неизмерима милост

О , Спасителю благ

Слава , благодарност , пеем на Исуса

При Бога имаме сигурност и защита – Пастор Фахри Тахиров

Божието присъствие в нас , ни дава увереност и надежда – Пастор Фахри Тахиров

Всички търсят своето , а ти какво търсиш – Пастор Фахри Тахиров

Влез в Портите с благодарност

Тоз свят не е моя дом

Словото работи чудно в мен

В огъня е още Някой

Всеки ден