Всеки , който повярва в Него , ще получи чрез Неговото Име , прощение на греховете си – Пастор Фахри

Пастири много , но кой е Добрият Пастир – Пастор Фахри Тахиров

Аз , Аз Съм Господ и освен Мене , няма Спасител – Пастор Фахри Тахиров

Твоето бъдеще зависи , от твоето взаимоотношение с Бог – Пастор Фахри Тахиров

Господ е Силен

Татко мой

Нежно минаваш Ти , покрай мен

Колко много дни

Молитва – песен за Мойсей

Исус , Чуден Спасител

Благославяй душе моя

Господ е Пастир мой

Ти Си моят Бог

Бог обръща и хора , и обстоятелства – Презвитер Камбер Камберов

Ти Си Прибежище

Когато минаваш през огъня ти

Безкрайна е , Твоята любов

Нуждая се , да бъда с Теб

Тук съм да Те хваля

Да виждам Теб

Бог чува молитвите ни , но вижда и мотивите ни – Пастор Фахри Тахиров

Святият Дух не се дава по заслуги , Той е Дар от Бога – Пастор Фахри Тахиров

Един въпрос – Какво да сторя , за да наследя Вечен живот – Пастор Фахри Тахиров

Възкачи се на Престола