Денят , в който Святият Дух дойде – Пастор Фахри Тахиров

Бог да пази България

Помажи ме , днес

Слез Святи Душе

Може ли човек , да направи небето

О , Святи Душе

Всемогъщ Бог

Ще извикам аз към Тебе

Мир като Река

Живата Вода

Там , при реката

Много силно свидетелство за Божия Слава – Методи

Святият Дух – Обещанието на Отца – Пастор Фахри Тахиров

Бог да пази България

Свободен съм във Христа

Разпиляни по света

Събуждам се сутрин , Ти Си до мен

В последните дни , ще дойдат подиграватели – Пастор Фахри Тахиров

Къде е обещаното Му Пришествие – Пастор Фахри Тахиров

Да не вървим пред Бога , но да уповаваме и да се надяваме на Бога – Пастор Фахри Тахиров

Величествен Бог

Мощен в сила – Аз ще пея за любовта Ти

Тук съм да Те хваля

Христе , аз съм инструмент