Законът на вярата срещу закона на фактите

ХД (199) ФАКТИТЕ ИЗИСКВАТ МОЛИТВА. МД

11.08.2022 г. 19.00 ч.

Когато фактите говорят. Възкресенска служба. Пастор Любо Петков

Не фактите определят нашите решения, Румяна Загорчева

Църква Благовестие Бургас Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.blagovestie.com Website: www.blagovestie.za1.tv Website: www.propoved.com/?cat=463 Online: www.blagovestie.com/live.php Online: www.blagovestie.za1.tv/live Twitter: https://twitter.com/blagovestiebs Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie YouTube: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas bibliata.tv: www.bibliata.tv/user-HCBlagovestie Google+ (+Blagovestie) И в страницата на Християнски Видео Портал: www.facebook.com/ChristianVideoPortal