Богослужение, Сливен – 23-ти април 2023 г.

Неделна проповед п-р Павел Игнатов 23.04.2023 г.

СПАСЕНИЕ, КОЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ОСЪЖДЕНИЕ – Неделно Богослужение 23.04.2023 г.

Неделно богослужение 23.04.2023 г.

Ще го видим какъвто е! | 1 Йоан 3:1-6 | Георги Боев | 23.04.2023 г.

Ще го видим какъвто е! | 1 Йоан 3:1-6 | Георги Боев | 23.04.2023 г.

Неделно Богослужение 23.04.2023 г.

Богослужение Бургас,22-ри Април 2023 г.

Седмично богослужение 21.04.2023 г. (петък)

Седмично богослужение 21.04.2023 г. (петък)

Блага Вест – 19.04.2023 г.

Всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога | П-р Статис Танадзис | 19.04.2023 г.

Седмично богослужение 18.04.2023 г. (вторник)

Неделна проповед п-р Павел Игнатов 16.04.2023 г.

Богослужение 16.04.2023 г. Раковски

Богослужение Бургас, 15-ти Април 2023 г.

Седмично богослужение 14.04.2023 г. (петък)

Исус в Пасхата | Изход 6:1-7 | п-рСтанислав Алексиев | 14.04.2023 г.

Исус в Пасхата | Изход 6:1-7 | п-рСтанислав Алексиев | 14.04.2023 г.

Седмично богослужение 14.04.2023 г. (петък)

Бдете и се молете | Марк 14:32-42 | п-р Данаил Николов | 12.04.2023 г.

Бдете и се молете | Марк 14:32-42 | п-р Данаил Николов | 12.04.2023 г.

Седмично богослужение 11.04.2023 г. (вторник)

Неделна проповед п-р Румен Иванов 09.04.2023 г.