ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 667, Тема на предаването; „Слез от кръста“

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 666, „До всички, които, са изгубили чувство, и са се предали“

ТЕМА; „Оня, който те пази, няма да задреме“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 665, Тема на предаването; „Тогава ти кажи каквото знаеш“

ТЕМА; „Действане на могъщата Негова мощ“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 664, Тема на предаването; „Подводни скали“

ТЕМА; „Последните Давидови думи“ – Петдесятница

Актрисата Венета Кънчева

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 663, Тема на предаването; “ Непразен от Светия Дух“

ТЕМА; „Чакай обещаното от Отца“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 662 – “ Днес, ако чуете Неговия глас, Не закоравявайте сърцата си“

ТЕМА; „Ако Ме любехте, бихте се зарадвали“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 661, Тема на предаването; “ Хванат от нечист дух“

ТЕМА; „Изпълних Господната заповед“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Вечерна молитва

Молитва за деня

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 660, Тема на предаването; “ Един сее, друг жъне“

ТЕМА; „Ръката на нашия Бог е за добро“ , Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 659, Тема на предаването; “ Аз избрах вас“

ТЕМА; „Как ще бъде от днес нататък“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 658, Тема на предаването; “ Ученикът, когото обичаше Исус“

ТЕМА; „Ако искаш да влезеш в живота“ , Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 657, Тема на предаването; “ Възлюбени от Отца“

ТЕМА; „Само, Ти ли не знаеш станалото там тия дни?“