ТЕМА; „За тая дума иди си; бесът излезе“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 616, Тема на предаването; “Правосъдието не го остави да живее“

ТЕМА; „Десет крачки назад“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ТЕМА; „Десет крачки назад“ , Неделна проповед, с пастор Васил Петров

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 615, Тема на предаването; “Наскърбена душа“

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 615, Тема на предаването; “Наскърбена душа“

ТЕМА; „Човек според сърцето Ми“, Неделна проповед

ТЕМА; „Човек според сърцето Ми“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров,

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 614, “Може ли човек да се промени, напълно“

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 614, Тема на предаването; “Може ли човек да се промени, напълно“

ТЕМА; „Бог е Творец, дявола е творение“, Неделна проповед

ТЕМА; „Бог е Творец, дявола е творение“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ТЕМА; „Занемарената покана“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров,

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 612, Тема на предаването; “Онова, което не виждаме“

ТЕМА; „Силата на Божията благост“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 611, Тема на предаването; “Дай си пръста тука“

ТЕМА; „Заблуждавате се, като не знаете писанията“, Служба за – Велик ден

ТЕМА; „Вие всички ще се съблазните в Мене тая нощ“, Проповед, с пастор Васил Петров

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 610, Тема на предаването; “Дано Бог прибави“

ТЕМА; „Дом на неузрели смокини“, Неделна проповед

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 609, Тема на предаването; “Когато смъртта пречи да продължиш“

ТЕМА; „Каквото поискате ще ви даде“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров,

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 608, Тема на предаването; “Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]“

ТЕМА; „Онова което мразя, него върша“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров