ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 628, Тема на предаването; “Защо да не вършим зло, за да дойде добро“

ТЕМА; „Погрешка, като че ли произхождаща от владетеля“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 645, Тема на предаването; “Бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи“

ТЕМА; „Ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров,

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 644, Тема на предаването; “Последната язва над Египет“

ТЕМА; „Но Ти си ми яко прибежище“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 643, Тема на предаването; “Приличайте на човеци, които чакат господаря си „

ТЕМА; „Любовта никога не отпада“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 642, Тема на предаването; “Ще дойде време …“

ТЕМА; „Защото наистина има бъдеще“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 641, “Той прави слънцето Си да изгрява на злите и на добрите“

ТЕМА; „Оттегли ладията към дълбокото“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 640, Тема на предаването; “До година по това време“

Chanelsy in Bulgaria Gabrovo 2011 11

ТЕМА; „Думи научени от Духа“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Chanelsy in Bulgaria Gabrovo 2011 11

Рождество Христово – „Заченатото в нея е от Светия Дух“,

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 639, Тема на предаването; “Христос ще дойде от Давидовото потомство“

ТЕМА; „До тука ни помогна Господ“ , Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 638, Тема на предаването; “Време е за даване“

ТЕМА; „Да бъде смъртното погълнато от живота“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 637, Тема на предаването; “Власт над нечистите духове“

ТЕМА; „Чувствителни към Духа“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

ПРЕДАВАНЕ – В СВЕТА НА ЧУДЕСАТА 636, Тема на предаването; “Който има уши да слуша, нека слуша“