Конференция „33 години заедно“ / Иван и Ганка Несторови – Атаката срещу семейството

Пастор Иван и Ганка Несторови – Празника на семейството и приятелството – „33 години заедно“

http://youtu.be/MMnrLopBHjA

Да предоставим себе си на Бог п р Ганка Несторова