Плодовете в нас|П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Плодовете в нас|П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Плодовете и дарбите на святия Дух/ Част 10 / Пастор Георги Хазърбасанов

ГОСТ (14). Георги КЕРТИКОВ -„БИОММЕН“

11/12/23 Георги Мутафчиев – Побегнал от Господнето присъствие

Святия Дух разкрива сърцето на Бог / Част 9 / Святия Дух – Пастор Георги Хазърбасанов

Петата Божия заповед Георги Тодоров

Четвъртата Божия заповед Георги Тодоров

10/29/23 Георги Мутафчиев – Онеправдал си брата си (Авдии)

Давид, знаеше кой е с него! | Как великанът падна? | п-р Георги Николов

Третата Божия заповед Георги Тодоров

Как великанът падна I п-р Георги Николов I ХЦ Реформация Сандански

Имаш Христос = имаш всичко / Святия Дух , Част 8 / Пастор Георги Хазърбасанов

Реформирано ежедневие | 2 Петрово 3:10-18 | Георги Боев | 29.10.2023 г.

Защо е важно, като вярващи да се молим за Израел? – Пастор Георги Хазърбасанов

Когато Исус е в центъра I п-р Георги Николов I ХЦ Реформация Сандански

Каквото е сърцето такъв е и плода |П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Каквото сърцето такъв е и плода |П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

15 Октомври 2023 || || Георги Терзийски и Стоян Джоглев || църква „Светлина на света“

| п-р Георги Зафиров |ХЕЦ „Шалом“ Враца

Вяра срещу неверие | Част 5 | Предаване „Победа“ | Пастор Георги Хазърбасанов

Пастир Георги Арнаудов Bibliata TV LIVE

Вяра срещу неверие | Част 4 | Предаване „Победа“ | Пастор Георги Хазърбасанов

Вяра срещу неверие | Част 3 | Предаване „Победа“ | Пастор Георги Хазърбасанов