Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 4 – Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 1 – Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 2 – Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 3 – Георги Хазърбасанов

Radical Faith 2021 – Божието Слово / Георги Хазърбасанов

Седем неща имаш на разположение, когато четеш Словото на Бог 1 – Словото на Бог е Бог 2 – Словото на Бог е Спасение 3 – Словото на Бог е Изцерение 4 – Словото на Бог е Благодатта 5 – Словото на Бог е Просперириране 6 – Словото на Бог е Благословение 7 – Словото […]

Radical Faith 2021 – Как да взема Божественото решение за живота си / Георги Николов

Слово за 2021 година. Година на добротата на Господ – Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 3

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 2

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 2

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 1

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 1

Защо все още вярвам, че Бог изцерява въпреки ситуацията в която живеем! – Георги Хазърбасанов

„Мост през поколенията“ Снежка Илиева и п-р Георги Чакъров

Запис на предаването от 6 Ноември, 2020 г. по Телевизия „Библейска Светлина“ – Посолство на Бога и Радио „Светлина“ – Вашият Духовен Приятел Гост: п-р Георги Чакъров Водеща: Снежка Илиева Всеки петък на живо от 19:00 ч. до 23:30 ч. https://www.RadioSvetlina.org или от тук: https://www.facebook.com/hristianskoradio/

Предаване „ПОБЕДА“ Хваление и Поклонение / Георги Хазърбасанов – ЧАСТ 2

Предаване „ПОБЕДА“ Хваление и Поклонение / Георги Хазърбасанов – ЧАСТ 1

ЕСЕННА МОЛИТВЕНА СЕДМИЦА(3). Георги ДИМИТРОВ

03.11.2020 г., 18:00 ч.

Предаване „ПОБЕДА“ с Пастор Филип Рашев и Георги Хазърбасанов / Тема: Молитва

Предаване „ПОБЕДА“ – Кръвен завет ЧАСТ 2 / Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ – Кръвен завет ЧАСТ 1 / Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ – Тема: Просперитет с Георги Хазърбасанов и Пастор Валентин и Иванка Георгиев!

Предаване „ПОБЕДА“ – Тема: Семейство с Георги Хазърбасанов и Пастор Валентин и Иванка Георгиев!

Talk Show „ПОБЕДА“ – Какъв стил музика Бог харесва! – Георги Хазърбасанов и Методи Стоянов

Предаване ПОБЕДА – 4 основни стъпки – 4 стъпка СЛАВА / Георги Хазърбасанов & Пастор Милко Милков

Предаване ПОБЕДА – 4 основни стъпки – 3 стъпка БЛАГОДАТ / Георги Хазърбасанов & Пастор Милко Милков

Предаване ПОБЕДА – 4 основни стъпки – 2 стъпка ПРАВЕДНОСТ/ Георги Хазърбасанов & Пастор Милко Милков