Предаване ПОБЕДА с Георги Хазърбасанов / гост Йоан Цончев / Част 1

Използвай господството, което имаш – Пастор Георги Хазърбасанов

Край на твоя проблем! – Пастор Георги Хазърбасанов

Край на твоя проблем! – Пастор Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Добрината на Бог / ЧАСТ 4

Когато разбереш колко добър е Бог към теб, ще заживееш в Неговата пълнота!

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Добрината на Бог / ЧАСТ 3

Когато разбереш колко добър е Бог към теб, ще заживееш в Неговата пълнота!

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Добрината на Бог / ЧАСТ 2

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Добрината на Бог / ЧАСТ 1

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Специален гост Кони МакКензи – ЧАСТ 2

Гостува ни Кони МакКензи, която е с богат дългогодишен опит в екипирането на служители за работа с деца и младежи. Кони (Connie McKenzie) е директор на Детското и Семейно Служение в Христос за Нациите, както и главен лидер на Детските и Семейни Международни Летни Лагери. Тя има огромно желание в сърцето си за издигане на […]

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Специален гост Кони МакКензи – ЧАСТ 1

Гостува ни Кони МакКензи, която е с богат дългогодишен опит в екипирането на служители за работа с деца и младежи. Кони (Connie McKenzie) е директор на Детското и Семейно Служение в Христос за Нациите, както и главен лидер на Детските и Семейни Международни Летни Лагери. Тя има огромно желание в сърцето си за издигане на […]

СЕМЕЙСТВОТО. Георги ДИМИТРОВ

28.05.2021 г., 19:00 ч.

ЗОИ живот – Божия вид живот / Пастор Георги Хазърбасанов

ЗОИ живот – Божия вид живот / Пастор Георги Хазърбасанов

Четири вида почви – Ти коя почва си?! – Пастор Георги Хазърбасанов

4 вида почви – пастор Георги Хазърбасанов

Благодатта е личност – Исус Христос – пастор Георги Хазърбасанов

Молитва за политиката – Георги Хазърбасанов

Промяната няма да дойде, когато говорим протв управниците, а когато се молим за тях.

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 4 – Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 1 – Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 2 – Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 3 – Георги Хазърбасанов

Radical Faith 2021 – Божието Слово / Георги Хазърбасанов

Седем неща имаш на разположение, когато четеш Словото на Бог 1 – Словото на Бог е Бог 2 – Словото на Бог е Спасение 3 – Словото на Бог е Изцерение 4 – Словото на Бог е Благодатта 5 – Словото на Бог е Просперириране 6 – Словото на Бог е Благословение 7 – Словото […]

Radical Faith 2021 – Как да взема Божественото решение за живота си / Георги Николов

Radical Faith 2021 – Георги Хазърбасанов