| п-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Не се отказвай! | Пастор Георги Хазърбасанов

| П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

„Вечния живот“ п-р Георги Чакъров и Снежка Илиева СУБТИТРИ

06/09/24 Георги Мутафчиев – Книгата Откровение (1 глава)

Покорен на Бог ? | Георги Иванов

05/26/24 Георги Мутафчиев – Краят на дните (Даниел 12 глава)

Не е късмет! | Пастор Георги Хазърбасанов

Великата надежда „Вечния живот“ Снежка Илиева и п-р Георги Чакъров

До преливане | Пастор Георги Хазърбасанов

Великата надежда „Заплатата на греха“ Снежка Илиева и п-р Георги Чакъров СУБТИТРИ

Великата надежда „Заплатата на греха“ Снежка Илиева и п-р Георги Чакъров

Приготви се за нещо ново | п-р Георги Николов

Великата надежда „Божият съд“ Снежка Илиева и п-р Георги Чакъров СУБТИТРИ

| П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Великата надежда „Божият съд“ Снежка Илиева и п-р Георги Чакъров

Завесата│ Пастор Георги Хазърбасанов

Възкресение Христово | П-р Георги Зафиров | ХЕЦ „Шалом“ Враца

Великата надежда „Ще Го види всяко око“ Снежка Илиева и п-р Георги Чакъров СУБТИТРИ

Велики Четвъртък (поучение) | Пастор Георги Зафиров

Ако Господ е между нас | Марк 14:1-11 | Георги Боев | 1.05.2024 г.

Най-радостното време е времето на даване │ Пастор Георги Хазърбасанов

Повече от Победители | Георги Янев| Църква на Пълното Евангелие

04/21/24 Георги Мутафчиев – Седемдесет седмици (Даниел 9 глава)