От страната на победителите │ ПОБЕДА │ Част 1

Как да откриеш талантите си? │ ПОБЕДА │ Част 3

Лидерство и мотивация │ ПОБЕДА │ Част 2

Влизане в служение │ ПОБЕДА │ Част 1

Помазанието │ Пастор Георги Хазърбасанов│ част 4

Помазанието │ Пастор Георги Хазърбасанов │ част 3

Помазанието │ Предаване „ПОБЕДА“ │ Част 2

Помазанието │ Предаване „ПОБЕДА“ │ Част 1

Вяра срещу неверие | Част 5 | Предаване „Победа“ | Пастор Георги Хазърбасанов

Вяра срещу неверие | Част 4 | Предаване „Победа“ | Пастор Георги Хазърбасанов

Вяра срещу неверие | Част 3 | Предаване „Победа“ | Пастор Георги Хазърбасанов

Вяра срещу неверие | Част 2 | Предаване „Победа“ | Пастор Георги Хазърбасанов

Вяра срещу неверие | Част 1 | Предаване „Победа“ | Пастор Георги Хазърбасанов

За какво си на тази земя? / Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Георги Хазърбасанов и пастор Георги Николов

За какво си на тази земя? / Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Георги Хазърбасанов и пастор Георги Николов

За какво си на тази земя? / Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Георги Хазърбасанов и пастор Георги Николов

Що за Бог? – Йехова Шама / Пастор Георги Хазърбасанов / Част 8

Що за Бог? – Йехова Цидкену / Пастор Георги Хазърбасанов / Част 7

Що за Бог? – Йехова Рой/ Пастор Георги Хазърбасанов / Част 6

Що за Бог? – Йехова Шалом / Пастор Полина Хазърбасанова / Част 5

Що за Бог? – Йехова Нисий / Пастор Георги Хазърбасанов / Част 4

Що за Бог? – ЙЕХОВА РАФА / Пастор Георги Хазърбасанов / Част 3

Що за Бог? – ЙЕХОВА ИРЕ / Пастор Георги Хазърбасанов / Част 2

Що за Бог? – ЕЛ ШАДАЙ / Пастор Георги Хазърбасанов / Част 1