Господният ден | 18. От притежание към управление | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 17. Ден на възкресение, изменение и грабване | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 16. Ден на тъмнина и огън | п р Димитър Лучев

Господният ден | 15. Ден на гняв и възмездие | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 14. Ден на раждане, на жътва и гроздобер | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 13. Един или множество | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 12. Анализ на литературния модел | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 11. Падането на „човека на греха“ | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 10. Падането на голямата звезда (Сатана) | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 9. Падането на звездите (ангелите) | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 8. Разтърсването на небето и земята | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 7. Ангелското войнство | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 6. Господа на силите и Неговите ангели | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 5. Ден на тръба | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 4. Идещ в сила и голяма слава | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 3. Идещ на небесните облаци | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 2. Свършекът на века | п-р Димитър Лучев

Господният ден | 1. Денят на Христа | п-р Димитър Лучев

Господният олтар!

Християнски канал!

ГОСПОДНИЯТ ДУХ. Митко ДИМИТРОВ

09.02.2019 г., 17.00 ч.

И гдето е Господният Дух , там е свобода – Пастор Фахри Тахиров

Пастор Фахри Тахиров – 04.03.2018 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

Господният ден

Сутрешно неделно богослужение – 23.10.2016 Тема: Господният ден /2 Пет.3:1-13/ Проповед: п-р Данаил Игнатов

„Господният Слуга“ – 06.12.2015

Основен текст от Библията върху, който е проповедта – Исая 42:1-4. Проповядва п-р Иван Врачев.

Годините, Времената и Господният Ден – Пастор Фахри Тахиров

Пастор Фахри Тахиров – Християнска Църква – Сион – кв.Аспарухово – гр.Варна