Всеки , който изповядва Господното Име , да отстъпи от неправдата – Пастор Фахри Тахиров

19.11.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Останете твърди и укрепете сърцата си , защото Господното пришествие наближи – Пастор Фахри Тахиров

31.03.2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Изобилствайте в Господното дело

п-р Делчо Атанасов п-р Благовест Николов Богослужение на 8.05.2016

Година на Господното благоволение 2015

Доний К. Донев

Благословен, който иде в Господното име!

05.04.2015 г. – Captured Live on Ustream at http://www.ustream.tv/channel/tv-vasil-petrov

2015 ГОДИНА на ГОСПОДНОТО БЛАГОВОЛЕНИЕ

Доний К. Донев

Останете твърди до Господното Пришествие – Пастор Фахри Тахиров

Пастор Фахри Тахиров – 21.12.2014 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна

Ефесяни 6:5-9 Работещи с господното отношение 3 част

Ефесяни 6:5-9 Работеши с господното отношение 2 част

Ефесяни 6:5-9 Работещи с господното отношение 1 част