Предаване ПОБЕДА с Георги Хазърбасанов / гост Йоан Цончев / Част 1

Четири матрици в Деяния за успешна местна църква днес. – Пастор Иван Хазърбасанов

Модел и Мисия на Църквата днес се съдържа в Деяние 1:1. Продължаваме Делото и Учението на Исус Христос на тази земя! Четирите матрици на ранната Църква в Деяния разкриват Божествения модел за здрава, успешна, пробиваща и влияеща местна църква: Йерусалим, Антиохия, Коринт и Ефес.

Участвай в Трапезата и Управлявай в живота! / Пастор Иван Хазърбасанов / 04.07.2021

Господната Трапеза е завещание за управление! “Затова, както Моят Отец завещава царство на Мене, а Аз завещавам на вас, да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство; и ще седнете на престола да съдите дванадесетте Израилеви племена.” Лука‬ ‭22:29-30‬ Римляни‬ ‭5:17‬ Царувай в своя живот чрез Христос!

Използвай господството, което имаш – Пастор Георги Хазърбасанов

Край на твоя проблем! – Пастор Георги Хазърбасанов

Край на твоя проблем! – Пастор Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Добрината на Бог / ЧАСТ 4

Когато разбереш колко добър е Бог към теб, ще заживееш в Неговата пълнота!

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Добрината на Бог / ЧАСТ 3

Когато разбереш колко добър е Бог към теб, ще заживееш в Неговата пълнота!

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Добрината на Бог / ЧАСТ 2

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Добрината на Бог / ЧАСТ 1

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Специален гост Кони МакКензи – ЧАСТ 2

Гостува ни Кони МакКензи, която е с богат дългогодишен опит в екипирането на служители за работа с деца и младежи. Кони (Connie McKenzie) е директор на Детското и Семейно Служение в Христос за Нациите, както и главен лидер на Детските и Семейни Международни Летни Лагери. Тя има огромно желание в сърцето си за издигане на […]

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов / Специален гост Кони МакКензи – ЧАСТ 1

Гостува ни Кони МакКензи, която е с богат дългогодишен опит в екипирането на служители за работа с деца и младежи. Кони (Connie McKenzie) е директор на Детското и Семейно Служение в Христос за Нациите, както и главен лидер на Детските и Семейни Международни Летни Лагери. Тя има огромно желание в сърцето си за издигане на […]

Стани, свети! – пастор Иван Хазърбасанов

Светлината е по ярка и по привлекателна във време на тъмнина. Твоята светлина е Божественото влияние в света сега. Свободни от закона на греха и смърта, чрез животтворящия Бог можем да ходим ежедневно в пътя на Духа. Пътят на Духа е пътя на Любовта. Възкресени за нов живот ние сме свободни за да не не […]

ЗОИ живот – Божия вид живот / Пастор Георги Хазърбасанов

ЗОИ живот – Божия вид живот / Пастор Георги Хазърбасанов

Четири вида почви – Ти коя почва си?! – Пастор Георги Хазърбасанов

4 вида почви – пастор Георги Хазърбасанов

Благодатта е личност – Исус Христос – пастор Георги Хазърбасанов

Молитва за политиката – Георги Хазърбасанов

Промяната няма да дойде, когато говорим протв управниците, а когато се молим за тях.

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 4 – Георги Хазърбасанов

Израел и Църквата заедно в сърцето на Адонай Йешуа. 14 03 2021 – Пастор Иван Хазърбасанов

#SofiaChurch​ Опазването и спасението на евреите 1943 година по време на Холокоста през ВСВ, което отбелязваме на Март, 10 е изключителен подвиг в историята и велика стъпка за бъдещето на България. От всички победи в Българската история тази е най достойната, защото в нея няма жертви, а само спасени скъпоценни души. Този подвиг на Българския […]

Пътят на избраните. 07 03 21 – Пастор Иван Хазърбасанов

#SofiaChurch Наричайки Яков – Израел, Бог даде старт на поколения напред да бъдат победители, управляващи и царуващи с Него, показващи природата на Този който им е дал Името! Свещеници на Царят, свят народ наречен с Неговото Име. Вярващите в Името на Исус Помазаникът са Неговите свещеници, които поддържат огъня и присъствието на Святия Дух на […]

НОВА книга от Пастор Иван Хазърбасанов – ЛЮБОВТА❤️

Представяме ви новата книга на Пастор Иван Хазърбасанов – ЛЮБОВТА “Много хора днес говорят за любов. Но ние трябва да разпознаваме какъв вид любов всъщност имат предвид, за да не се поддаваме на нищо, което би ни завело в погрешната посока.” ИЗ “ЛЮБОВТА”, ИВАН ХАЗЪРБАСАНОВ “Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта […]

Пътят на избраните. 28.02.21 – Пастор Иван Хазърбасанов / Част 2

Ще позволиш ли на Бог да те докосне интимно, на място от което зависи бъдещето ти? Всяка победа е спечелена първо в борбата със себе си. Когато побеждаваме себето си насаме и се държим за Божиите обещания, тогава победата се проявява наяве в промяна на обстоятелствата, в отношенията и намеренията на хората около нас. Не […]