Бог ти даде своя изобилен живот. Той даде най-доброто – Исус Христос / Пастор Георги Хазърбасанов

Бог ти е дал своя изобилен живот! Той даде най-скъпото, което е имал – Своя Единороден Син! 🙌- Послание за даването от пастор Георги Хазърбасанов

Силата на възкресението живее в теб – Пастор Георги Хазърбасанов

Семинар за „Последното Време“ с пастор Георги Хазърбасанов / 20.04.2022 / НА ЖИВО

Фокусирай се! – Пастор Георги Хазърбасанов

Живот с мисия- Мисионерско служение с Йосиф Хазърбасанов

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 1

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 12

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 11

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 6

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 9

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata

Русия, Украйна и последното време в Светлината на Библейските Пророчества / Пастор Иван Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ – Как работи вярата? / Георги Хазърбасанов/ Част 3 /

Естеството на Бог, като екстравагантно голям давач в изобилна преливаща мярка! П-р Иван Хазърбасанов

Божията воля, мисли, думи и действия са в абсолютно единство с Неговото естество и характер. Божията любов и добрина, праведност и справедливост, святост и слава, богатство и отличие са едновременно и еднакво в постоянно действие към нас, човеците, короната на Неговото творение. Божественото снабдяване и благоуспяване са на разположение в Христос и се проявяват приоритетно […]

Жертвата и огънят / Пастор Иван Хазърбасанов

Живи Писма / Пастор Иван Хазърбасанов

Благовестието Христово прочитано от всички човеци. Живота на вярващия е Божието открито писмо и най силна проповед за печелене на скъпоценни души за вечността.

Предаване „ПОБЕДА“ / Как работи вярата, Част 2 / пастор Георги Хазърбасанов

Благословението – Пастор Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ / Как работи вярата? ЧАСТ 2 / Пастор Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ / Как работи вярата? ЧАСТ 1 / Пастор Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ / Как работи вярата? – пастор Георги Хазърбасанов

Храмът на Святия Дух днес – Пастор Иван Хазърбасанов

Тялото на вярващия и Христовото тяло, инструменти и обиталища на Божията Слава днес.

Кръщение в силата на Святия Дух! – Пастор Иван Хазърбасанов

Кръщението в Святия Дух е Божия промисъл за живот в свеъхесественото измерение и способности за да може всеки вярващ в Исус Хритос да изпълни своята роля и мисия на тази земя. Молитвата с помощта на Святия Дух е винаги ефективна, плодотворна и резултатна.

Предаване „ПОБЕДА“ с пастор Георги Хазърбасанов

Пастор Иван Хазърбасанов за #RF22