Не се отказвай! | Пастор Георги Хазърбасанов

Не е късмет! | Пастор Георги Хазърбасанов

До преливане | Пастор Георги Хазърбасанов

Завесата│ Пастор Георги Хазърбасанов

Най-радостното време е времето на даване │ Пастор Георги Хазърбасанов

Молитва за Израел │ Пастор Георги Хазърбасанов

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 3

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 4

Помазанието │ Пастор Георги Хазърбасанов │ част 3

Молитва за Израел │ Пастор Георги Хазърбасанов

Oтношение на сърцето │ Пастор Георги Хазърбасанов

Даването в Божието Царство не отнема, а добавя. Иван Хазърбасанов, 240324

Пурим: Послание за Преобръщане на Поражението в Победа! Иван Хазърбасанов, 240324

Мъжа VS Жената │ Пастор Георги Хазърбасанов

Вътрешният затвор │ Пастор Георги Хазърбасанов

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 1

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 5

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 2

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 6

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 11

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 7

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 8

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 10

Иван ХАЗЪРБАСАНОВ 12