Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 4 – Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 1 – Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 2 – Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА / Почивка в Господа част 3 – Георги Хазърбасанов

Radical Faith 2021 – Божието Слово / Георги Хазърбасанов

Седем неща имаш на разположение, когато четеш Словото на Бог 1 – Словото на Бог е Бог 2 – Словото на Бог е Спасение 3 – Словото на Бог е Изцерение 4 – Словото на Бог е Благодатта 5 – Словото на Бог е Просперириране 6 – Словото на Бог е Благословение 7 – Словото […]

Слово за 2021 година. Година на добротата на Господ – Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 3

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 2

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 2

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 1

Предаване „ПОБЕДА“ с Георги Хазърбасанов. Тема: БИЗНЕС и ВЯРА с Драгомир Изворски ЧАСТ 1

Защо все още вярвам, че Бог изцерява въпреки ситуацията в която живеем! – Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ Хваление и Поклонение / Георги Хазърбасанов – ЧАСТ 2

Предаване „ПОБЕДА“ Хваление и Поклонение / Георги Хазърбасанов – ЧАСТ 1

Предаване „ПОБЕДА“ с Пастор Филип Рашев и Георги Хазърбасанов / Тема: Молитва

Предаване „ПОБЕДА“ – Кръвен завет ЧАСТ 2 / Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ – Кръвен завет ЧАСТ 1 / Георги Хазърбасанов

Предаване „ПОБЕДА“ – Тема: Просперитет с Георги Хазърбасанов и Пастор Валентин и Иванка Георгиев!

Предаване „ПОБЕДА“ – Тема: Семейство с Георги Хазърбасанов и Пастор Валентин и Иванка Георгиев!

Talk Show „ПОБЕДА“ – Какъв стил музика Бог харесва! – Георги Хазърбасанов и Методи Стоянов

Предаване ПОБЕДА – 4 основни стъпки – 4 стъпка СЛАВА / Георги Хазърбасанов & Пастор Милко Милков

Предаване ПОБЕДА – 4 основни стъпки – 3 стъпка БЛАГОДАТ / Георги Хазърбасанов & Пастор Милко Милков

Предаване ПОБЕДА – 4 основни стъпки – 2 стъпка ПРАВЕДНОСТ/ Георги Хазърбасанов & Пастор Милко Милков

Предаване ПОБЕДА – 4 основни стъпки – 1 стъпка Вяра / Георги Хазърбасанов и Пастор Милко Милков

Предаване ПОБЕДА – Добро бъдеще част 2 / Георги Хазърбасанов

Предаване ПОБЕДА – Добро бъдеще част 1 / Георги Хазърбасанов