ХД (471) АКТЪТ НА СЕБЕДАРЯВАНЕТО. п-р МД

ХД (470) И ОТВЪД КУЛТУРАТА. п-р Митко ДИМИТОРВ

ХД (469) ВЪЗКРЕСЕНИЯТ ВЪПРОС. п-р МД

ХД (468) НЕРАЗКАЗАНОТО В СЕБЕ-РАЗКАЗА. п-р МД

ХД (467) МАЛКА БАЗИЛИКА ПЛОВДИВ. п-р МД

ХД (466) ГОЛЯМА БАЗИЛИКА ПЛОВДИВ. п-р МД

ХД (465) АЛЬОША ПЛОВДИВ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (464) СЛЕДСТВИЯ ОТ ПЕТДЕСЯТНИЦА. п-р МД

ХД (463) ПЛОВДИВ ФОРУМ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (462)ПЛОВДИВ БИБЛИОТЕКА. п-р М.ДИМИТРОВ

ХД (461) РАСТЕЖ В ХРИСТОС. п-р М.ДИМИТРОВ и п-р Х.ГЕНЧЕВ

ХД (460) ДЕТЕГЛЕДАЧ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (459) ЗАЩОТО СМЕ НИЕ. Митко ДИМИТРОВ

ХД (458) КУЛТУРЕН ОТЗИВ. Митко ДИМИТРОВ

ХД (457) ОПАЗЕНИ В МИР. Митко ДИМИТРОВ

ХД (455) МЪДРОСТ ПРЕД СМЪРТТА. МД

ХД (454) ЗАЩО НА СЕЛО. МД

ХД (453) РАРИФОТИЧНА ЗОНА. МД

ХД (452) ПОЧТИ БЕЗ ПЕРСОНАЛ. МД

ХД (451) ИЗЧЕЗВАЩИ КРАЛЕ. МД

ХД (450) НАД-МАДАРСКИ КОННИК. МД

ХД (449) СРУТВАНЕ НА СТАНДАРТИТЕ. МД

ХД (448) ТЕЛЕГРАМНИ АВТОБИОГРАФИИ. МД

ХД (447) БИТКАТА НА ВОЛИТЕ. МД