ХД (236) КОИТО ОТДЕЛЯТ ВРЕМЕ. МД

27.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (235) БЛАГОВОЛЕНИЕ ЗА ОБИТАВАНЕ. МД

26.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (234) НЕ-СМЕСЕНИ БОГООЗАРЕНИЯ. МД

25.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (232) АНГАЖИРАНИ ЗА МОЛИТВА. Митко ДИМИТРОВ

22.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (231) ПОСТЕЛКА НА БЛАГОДАРНОСТТА. МД

21.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (230) МОЛИТВЕН ЕТИКЕТ. Митко ДИМИТРОВ

20.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (229) ПОГРЕБЕНИЕТО НА ЕЛИЗАБЕТ II. МД

19.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (228) ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВЕДНИКА. МД

18.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (226) С КОГО РАЗГОВАРЯШ. МД

15.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (225) ДВУСТРАННА ОЦЕНКА. МД

14.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (224) МОЛИТВА С ОЧИ. Митко ДИМИТРОВ

13.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (223) ОЩЕ ЕДНА СЪДБА. Митко ДИМИТРОВ

12.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (222) ОТРЕДЕНА СИЛА. Митко ДИМИТРОВ

11.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (221) МОЛИТВА СРЕЩУ МЪГЛАТА. МД

09.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (220) ОТХВЪРЛЕНИЯТ ПОБЕДИТЕЛ. МД

02.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (219) ТОВА ЛИ БЕШЕ . Митко ДИМИТРОВ

01.09.2022 г. 19.00 ч.

ХД (218) ЗНАМ ЗАЩО. Митко ДИМИТРОВ

31.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД (216) ЛЮБОВ ВЪВ ВРЕМЕТО. МД

30.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД (216) СЪДБАТА НА БРОШУРАТА. МД

29.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД (215) ТЪРСЕНЕ НА МОЛИТЕЛ. МД

28.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД (213) НЕАВТОРИЗИРАНИ МОЛИТВИ. МД

26.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД (212) СЪЗЕРЦАНИЕ В ОПАКОВКАТА. МД

25.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД (211) ГЛЕДКАТА НА ВЯРАТА. Митко ДИМИТРОВ

24.08.2022 г. 19.00 ч.

ХД (210) МОЛИТВЕНО ПРЕМЕСТВАНЕ. МД

23.08.2022 г. 19.00 ч.