ХД (138) НЕОПЕТНИМОСТ НА ПОКАЯНИЕТО. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (623)

ХД (621) НЕПРЕСТАННО ПОКЛОНЕНИЕ. п-р МД

ХД (593) ДАЛИ НАУЧИХМЕ. п-р Митко ДИМИТРОВ

http://youtu.be/vsO6Rtu9Ifk

ХД (555) Научи ни да броим Митко ДИМИТРОВ.

ХД (485) НЕЖНО РОЖДЕСТВО. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (484) ОТВИКНАХ ДА ПИША РЪЧНО. п-р МД

ХД (483) РОДОВА ПАМЕТ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (482) БЕЗ ТЪРГОВСКИ ВИД. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (481) КОЙ КЛАТИ БУРКАНА. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (480) ШЕПА ЖЪЛТИ СТОТИНКИ. п-р МД

ХД (479)ТЕЖЕСТТА НА ПРОПОВЕДТА. п-р МД

ХД (478) НАСЪЩНО ИЗОБИЛИЕ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (477) ПОДАРЯВАМ ВЕСТИ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (476) БЯГАЩ АВТОПОРТРЕТ. п-р МД

ХД (475) СЪБИРАМ РЕЦЕПТИ. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (474) ПЪТУВАНЕ В ПЪТУВАНЕТО. п-р МД

ХД (473) РЕАКЦИЯ В СТРАДАНИЕТО. п-р МД

ХД (472) ПРЕПОРЪКАТА. п-р Митко ДИМИТРОВ

ХД (471) АКТЪТ НА СЕБЕДАРЯВАНЕТО. п-р МД

ХД (470) И ОТВЪД КУЛТУРАТА. п-р Митко ДИМИТОРВ

ХД (469) ВЪЗКРЕСЕНИЯТ ВЪПРОС. п-р МД

ХД (468) НЕРАЗКАЗАНОТО В СЕБЕ-РАЗКАЗА. п-р МД

ХД (467) МАЛКА БАЗИЛИКА ПЛОВДИВ. п-р МД