ХД (157) МОЛИТВЕНА ВЕЧНОСТ. МД

26.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (156) МОЛИТВА СРЕЩУ „МОЛИТВА“. МД

25.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (155) МОЛИТВЕНИ ПЛОДОВЕ. МД

24.06.2022 г. 19:00 ч.

ХД (154) МОЛИТВЕНА САМООЦЕНКА. МД

24.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (153) МОЛИТВЕНА СРЕЩА. МД

23.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (152) МОЛИТВЕН АВТО-ДИАЛОГ. МД

22.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (151) МОЛИТВЕН БОГОСЛОВСКИ ХИМН. МД

21.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (150) МОЛИТВЕНИ ИЗНЕНАДИ. МД

20.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (149) СЪВЪРШЕНА МОЛИТВА. МД

19.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (147) МОЛИТВЕНО СВРЪХСЪЗНАНИЕ. МД

18.06.2022 г. 11.00 ч.

ХД (147) МОЛИТВЕНА ЦЯЛОСТ. МД

17.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (146) МОЛИТВЕНА ТЪЛПА. МД

17.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (145) МОЛИТВЕН КОЛАПС. МД

16.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (144) РОБОТИЗАЦИЯ НА МОЛИТВАТА. МД

15.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (143) МОЛИТВЕН ПРОГРЕС. МД

14.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (142) МОЛИТВЕН ВЪПРОС. МД

13.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (141) МОЛИТВЕНИ АПЕЛИ(2). МД

12.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (140) МОЛИТВЕНИ АПЕЛИ(1). МД

11.06.2022 г. 11.00 ч.

ХД (139) ИЗВЕЖДАЩО ВЪВЕДЕНИЕ. МД

10.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (138) КОСМИЧЕСКО МОЛИТВЕНО УЧАСТИЕ. МД

09.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (137) МОЛИТВЕНА ГРАВИТАЦИЯ. МД

08.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (136) СТЕПЕНИ НА СВОБОДАТА(2). МД

07.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (135) СТЕПЕНИ НА СВОБОДАТА (1). МД

06.06.2022 г. 19.00 ч.

ХД (133) SMS МОЛИТВИ. МД

05.06.2022 г. 19.00 ч.