Свободен съм в Христа

18.07.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Тръгнахме на път с Христа

18.07.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Слава на Христа

Богослужение – 08.07.2021 г – Домашна група

Новорождение , Ново създание и Нов живот в Христа – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 04.07.2021 г

Свободен съм в Христа

04.07.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Растете в благодатта и познаването на Господа Исуса Христа – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 02.07.2021 г

Тръгнахме на път с Христа

10.06.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Как може човек да бъде сигурен , че е в Христа – Пастор Фахри Тахиров

Интернет Богослужение – 06.06.2021 г – гр. Варна

Тръгнахме на път с Христа

23.05.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Относно живота в Христа и единството на Църквата | интервю с монсеньор Джордж Мифсут

Има сила в Кръвта на Христа

29.04.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

ЦВЕТНИЦА – ДЕНЯТ НА ПРОРОЧЕСТВАТА ЗА ХРИСТА

Записът е направен по време на Богослужение – гр.Бургас – 1998 г.

ВОДНОТО КРЪЩЕНИЕ – ПО СТЪПКИТЕ НА ХРИСТА

Записът е направен по време на Богослужение – гр.Бургас – 1996 г.

Когато слушам за Христа

18.04.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Свободен съм в Христа

11.04.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Тръгнахме на път с Христа

08.04.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Слава на Христа

08.04.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

С Христа да съм е радостно – на живо

Тончо Колев – вокал

Има сила във Кръвта на Христа

07.03.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Пей алилуия на Христа

21.02.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Слава на Христа

24.01.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Фахри Тахиров – Свободен съм в Христа

24.01.2021 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров

Тръгнахме на път с Христа

Богослужение – 17.01.2021 г – гр. Варна

Фахри Тахиров – Свободен съм в Христа

17.12..2020 г – Християнска Църква – Сион – кв. Аспарухово – гр. Варна – с пастор Фахри Тахиров – Авторска песен