Слава на Христа

Има свобода , единствено чрез кръвта на Христа – Пастор Фахри Тахиров

Когато слушам за Христа

Тръгнахме , на път с Христа

Слава на Христа

Нашите ресурси в Христа I Bibliata TV LIVE

ИЗБАВЕНИ от НАСТОЯЩИЯ НЕЧЕСТИВ СВЯТ ЧРЕЗ ХРИСТА

Има сила , във Кръвта на Христа

Мюсюлманин приел Христа Bibliata TV LIVE

Пей Алилуия на Христа

Бил ли си ти умит , във Кръвта на Христа

Нашите ресурси в Христа II Bibliata TV LIVE

Свободен съм в Христа

Да се надяваме на Христа , не само за този живот – Пастор Фахри Тахиров

С Христа да съм е радостно на живо

Тръгнахме , на път с Христа

ТЕМА; „Да се събере в Христа всичко“, Неделна проповед, с пастор Васил Петров

Църквата в Сливен Единство Слава слава на Христа

слава на христа Bibliata TV LIVE

Нашите ресурси в Христа II Bibliata TV LIVE

Божият дар , Божият подарък за човеците е – Вечен живот в Христа Исуса – Пастор Фахри Тахиров

Свобода в кръвта на Христа

Следствието от това , че сме в Христа Исуса – Пастор Фахри Тахиров

А това е вечен живот – Да познаят Тебе , единия истинен Бог и Исуса Христа , Когото си изпратил