ОБЩА ХВАЛЕБНА ВЕЧЕР // ЕПЦ Варна // Декември 2021

Хвалебна служба на ББЦ „Кръстопът“ | 19.12.2021г.

Хвалебна служба на ББЦ „Кръстопът“ | 20.06.2021г.

Хвалебна вечер- 27.03.2021

Евангелска Петдесятна Църква Бургас Pentecostal Assemblies of Burgas BG 27.03.2021

Хвалебна вечер- 27.03.2021

Евангелска Петдесятна Църква Бургас Pentecostal Assemblies of Burgas BG 27.03.2021

Хвалебна вечерна служба на ББЦ „Кръстопът“ 27.06.2020г.

Части: 0:00 През планините – Дея 6:29 Въведение и молитва 9:16 Събрани сме – Мишо 13:33 Политам – Мишо 17:28 Кой е като Бог – Мишо 22:36 Силен войн – Дари 27:30 Послание и молитва – Мишо 33:50 Ново начало – Ани (автор: Йоанна Маркузова) 38:42 Молитва – Венци 43:06 Подновени сили – Дари 49:46 […]

Хвалебна вечерна служба на ББЦ „Кръстопът“ 24.11.2019г.

Хвалебна вечерна служба на ББЦ „Кръстопът“ 14.04.2019г.

Хвалебна вечерна служба на ББЦ „Кръстопът“ 25.11.2018г.

Хвалебна вечер с участието на Детския госпъл хор

17 юни 2018 г., Първа евангелска съборна църква – гр. София.

Хвалебна вечерна служба на ББЦ „Кръстопът“ 15.08.2018г.