Конференция „Влияние“ – 4-та сесия -и закриване Епископ Барт Пиърс

„…и те царуват на земята“

Насърчение и предупреждение към младите пастори (и не само) – Франсис Чан

„И на всички далечни“ 12.06.2022

„И бъдете благодарни“ – 26.12.2021

Проповедник: Пастор Иван Врачев, ЕПЦ „Света Троица“, гр. Пловдив.

„И истината ще ви направи свободни“ 10.10.2021

Свършекът | 30. …и Аз ще го възкреся в последния ден | п-р Димитър Лучев

24.09.2020. „Нестихваща радост I“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Нестихваща радост I Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

„И на всички далечни“ – 07.06.2020

Последните седем дни – ден втори „И смоковницата изсъхна на часа“ п-р Тодор Левтеров

02.02.2020. „Финансово робство,свобода,победа I“ П-р Божидар Симеонов – ЕПЦ „Светлина на света“

Тема: Финансово робство,свобода,победа I Проповядва: п-р Божидар Симеонов Църква „Светлина на света“ е най-старата Евангелска Петдесятна Църква в Пловдив, основана през 1920 г. Ние сме локална църква от посветени християни, вярващи в единствения истинен и жив Бог, Творец на небето и земята, Който изявява Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух. […]

„…и като обезоръжи началствата и властите…“| п-р Д. Лучев | 23.04.2017

Често говорим за смисъла на Христовия кръст и значението на постигнатото на него, но дали сме изчерпали всичко, което може да се каже по този въпрос? В своето поучение п-р Лучев ни дава още една съществена страна от космическото значение на разпятието. Според ап. Павел тайната на Кръста, онова което остава невидимо и скрито за […]

Jesus and the Temple in the Gospel of John | 9.The Great „I Am“ | p-r Dimitar Luchev

A seminar of nine parts in which p-r Dimitar Luchev aims to clarify who Jesus of Nazareth really was according the understanding of the „beloved disciple“, who was not only the closest friend of Christ but also the apostle who was entrusted with the greatest revelations. The modern (predominantly Western) church has reduced its vision […]

„И Аз не те осъждам“ – 12.07.2015

Проповядва п-р Иван Врачев, на тема „И Аз не те осъждам“

„…и изпрати ги по двама“ – п-р Димитър Лучев – 10/06/2015

„И познаха, че са голи“ | п-р Димитър Лучев

П-р Фахри Тахиров .И на шестия ден!

http://youtu.be/v2pXtR814ds Х.Ц.Сион-кв.Аспарухово.Варна.

Защото от думите си ще се оправдаеш и… осъдиш.

Матей 12:36-37