365 инициативата Bibliata TV LIVE

Инициативата Справедливост 21

„Справедливост 21″ е гражданска инициатива към Християнски център „Прелом“, чиято цел е практично да организира усилията на български граждани, готови да дадат своя дял за това през 21 век в България да бъде гарантирана справедливост за личности и групи от хора, които се сблъскват с расизъм, ксенофобия и гонение на религиозна, етническа и расова основа. […]