Избери живота – 27.03.22

Избери добрата част

Проповед от 21 ноември 2021 г. пастор Владимир Георгиев Начало

„Избери живота“ п-р Карлос Муньоз Амейзинг Фактс

В библейското училище се разглеждат уроци, които са изготвени предварително и са разпределение за изучаване за всеки ден от седмицата. На адрес https://sdabg.net/page.php?id=ss може да намирате урока за всяка седмица. На този адрес Начало също можете да откриете текущия урок, а също и други допълнителни материали за него Ако желаете да изучавате на своя телефон […]

ИЗБЕРИ ЖИВОТА. Митко ДИМИТРОВ

15.12.2020 г., 19.00 ч.

ИЗБЕРИ РАДОСТТА-4! Пожертвователният избор!

Бог иска да оключи нова мяра на радост в живота ти. Но трябва да направиш важен избор. Кой е той? Гледай това послание!

ИЗБЕРИ РАДОСТТА-3! Животопроменящият избор!

Вярваш ли, че Бог иска да прумножи радостта ти? Избери живот с цел!

ИЗБЕРИ РАДОСТТА-2! Ежедневния избор!

Радостта е избор! Пастор Дани говори за втория избор, който трябва да направим, за да живеем радостни. Гледай това послание!

Избери радостта – първият избор

Радостта е избор! Кой е първият избор, който трябва да направим, за да живеем радостни? Гледай това послание!

Изберѝ добрия дял

Илия Кабаиванов 27-ми Декември, 2018 г. Четвъртък, 19:00 ч. Пловдив

Избери да вярваш, П-р Живко Тончев 19.04.2015

Църква Благовестие Бургас Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.blagovestie.com Website: www.blagovestie.za1.tv Website: www.propoved.com/?cat=463 Online: www.blagovestie.com/live.php Online: www.blagovestie.za1.tv/live Twitter: https://twitter.com/blagovestiebs Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie YouTube: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas bibliata.tv: www.bibliata.tv/user-HCBlagovestie Google+ (+Blagovestie) И в страницата на Християнски Видео Портал: www.facebook.com/ChristianVideoPortal

04.10.2014 г., Рон Хънтър, Избери Божиите пътища

ЕПЦ-Варна