00330 Женска конференция’ Издигане-Х.Ц.Отворено небе Добрич.

АРИНА ТЕКЕЯН Арменка–християнка, отдадена на Бога, която преминава през беди и трудности, но побеждава в Христос, изпълнява божественото си призвание от ранна възраст. Сърцето й е отдадено на хора от различни възрасти и националности и тя копнее да изживее приключенията в живота си в пълнота, както Бог ги е планирал за децата си. Арина има […]

00329 Женска конференция’ Издигане-Х.Ц.Отворено небе Добрич.

Второзаконие 18;10 Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател, или омаятел, 11 никой баяч, запитвач на зли духове, врач, или запитвач на мъртвите; 12 защото всеки, който прави тия дела, е омразен на Господа, и поради тия мерзости Господ твоят Бог […]

00327 Женска конференция’ Издигане-Х.Ц.Отворено небе Добрич.

ВAНЕСА БЪРКБЕК Ванеса е родена в Африка, омъжена е за първата си любов – Роб, от 39 години и има 4 деца и 9 внука. Сърцето й е отворено за Църквата по целия свят, тя носи пророчески товар за народите, техните лидери, потенциални лидери и млади хора. Изпитва състрадание към съкрушените, защото лично е преживяла […]