Постоянството изгражда вярата | Катерина Борисова | Църква „Шалом“

Как се изгражда Църква – част II

пастор Вениамин Несторов 19-ти Ноември, 2017 г Неделя, 18:00 ч. Пловдив

Как се изгражда Църква

пастор Вениамин Несторов 29-ти Октомври, 2017 г. Неделя, 18:00 ч. Пловдив

5 начина, чрез които Бог изгражда вярата ни (част 6): Преломни обстоятелства (4К)

5 начина, чрез които Бог изгражда вярата ни (част 5): Служене (4К)

5 начина, чрез които Бог изгражда вярата ни (част 4): Божествени взаимоотношения (4К)

5 начина, чрез които Бог изгражда вярата ни (част 3): Лични дисциплини (4К)

5 начина, чрез които Бог изгражда вярата ни (част 2): Практично поучение (4K)

http://dovebulgaria.org

5 начина, чрез които Бог изгражда вярата ни (част 1): Голяма вяра