05/07/23 Звезделин Спасов – Изискванията към презвитерите са и за вярващите (част 2)

Каква е дефиницията на „апостол“ и какви са изискванията? | Въпроси и отговори | 30.04.2023г.

04/23/23 Звезделин Спасов – Изискванията към презвитерите са и за вярващите