Библейско изучаване: Божият завет с Авраам

Вторник | 16.07.2024 г. | Урок 6 – част 1, Филипяни | Библейско изучаване в малки групи

Библейско изучаване: Заветите на Адам и Ной – сряда, 10.07.2024

Вторник | 09.07.2024 г. | Урок 5 – част 2, Филипяни | Библейско изучаване в малки групи

Вторник | 02.07.2024 г. | Урок 5 – част 1, Филипяни | Библейско изучаване в малки групи

Библейско изучаване: Библейските завети – въведение – сряда, 03.07.2024

Вторник | 02.07.2024 г. | Урок 5 – част 1, Филипяни | Библейско изучаване в малки групи

Библейско изучаване: Стратегията на Святия Дух за първата църква, п-р Илия Апостолов – 26.06.2024

Вторник | 25.06.2024 г. | Урок 4 – част 2, Филипяни | Библейско изучаване в малки групи

Вторник | 18.06.2024 г. | Урок 4, Филипяни | Библейско изучаване в малки групи

Библейско изучаване: Святия Дух – моят учител, п-р Илия Апостолов – сряда, 12.06.2024

Вторник | 11.06.2024 г. | Урок 3, Филипяни | Библейско изучаване в малки групи

Вторник | 03.06.2024 г. | Урок 2, Филипяни | Библейско изучаване в малки групи

Библейско изучаване

Библейско изучаване: Някой друг – Утешителят, Йоан 16:7 – сряда, 29.05.2024

Вторник | 28.05.2024 г. | Урок 1, Филипяни | Библейско изучаване в малки групи

Вторник | 21.05.2024 г. | Урок 6, 1-во Послание Йоан | Библейско изучаване в малки групи

Библейско изучаване: Вдъхновяващи Библейски герои,Урок 30, Натан – безкомпромисният пророк – 15.5.24

Библейско изучаване: Вдъхновяващи Библейски герои, Урок 29, Голиат – прототип на сатана – 08.05.2024

Вторник | 07.05.2024 г. | Урок 4, 1-во Послание Йоан | Библейско изучаване в малки групи

Изучаване на Библията Пс

Библейско Изучаване Онлайн 2 Bibliata TV LIVE

Изучаване на книгата Ездра (част 8) | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Вторник | 30.04.2024 г. | Урок 3, 1-во Послание Йоан | Библейско изучаване в малки групи