Библейско изучаване

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от […]

Библейско изучаване: ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ, УРОК ВТОРИ – сряда, 23.11.2022

ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ, УРОК ВТОРИ В предишната дискусия ние разгледахме въпроса за Исус: Е ли Исус Син Божий? Или е просто човек като всички нас? Авторът на посланието до евреите дава отговор на тоя въпрос:Десетките старозаветни пророчества потвърждават божествеността на Исус от Назарет. • Исус е Бог, защото Той е Създателят на видимия и на […]

Библейско изучаване: ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ – ОТ АВТОРСТВО ДО ДВЕТЕ ГЛАВНИ ЦЕЛИ – сряда, 16.11.2022

ПОСЛАНИЕ ДО ЕВРЕИТЕ – ОТ АВТОРСТВО ДО ДВЕТЕ ГЛАВНИ ЦЕЛИ АВТОРСТВО – Евреи 2:3 в ПОЛУЧАТЕЛИТЕ са евреи ОТ ПАЛЕСТИНА И ОТ ДИАСПОРАТА, т.е., ХРИСТИЯНИ ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД. Познавали са добре Авраам, като родоначалник на Израил. Битие 17: 1-8 Знаят свещените Писания как Бог сключи завета с Мойсей, получаването на Закона на Синай, постановяването на […]

Библейско изучаване: – 09.11.2022

ІІ. ПОСЛАНИЕ НА АП. ЙОАН ПОЗДРАВЪТ 2 Йоан:1 „От презвитера…” „…до избраната госпожа…” (гр. еклектия кирия) „…и до чедата й, които аз наистина обичам…” 2 Йоан:2 Христос е Истината в човешка плът –Йоан 14: 6. 2 Йоан:3 , Ефесяни 2: 8, Римляни 5: 8, Римляни 5: 1 ДА ЖИВЕЕМ В ИСТИНА И ЛЮБОВ, 2 Йоан:4 […]

Библейско изучаване: І ПОСЛАНИЕ НА АП. ЙОАН, ГЛАВА ПЕТА, СЪРЦЕВИНАТА НА ВЯРАТА – сряда, 02.11.2022

І ПОСЛАНИЕ НА АП. ЙОАН, ГЛАВА ПЕТА СЪРЦЕВИНАТА НА ВЯРАТА, 1 Йоан 5: 1а Вярата има точно определено и неизменно съдържание, а именно, Човекът Исус е Помазаникът и е Божий Син. РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАШАТА ВЯРА: НОВОРОЖДЕНИЕ – 1 Йоан 5: 1 б ЛЮБОВ -1 Йоан 5: 1в-г, Римляни 5: 5 Любовта се насочва към два […]

Библейско изучаване: І ЙОАНОВО, 4 ГЛАВА , ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СРЕЩУ ЛЪЖЕУЧИТЕЛИТЕ – сряда, 26.10.2022

І ПОСЛАНИЕ НА АП. ЙОАН, ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СРЕЩУ ЛЪЖЕУЧИТЕЛИТЕ 1 Йоан 4: 1 Апостолът предупреждава тук за едно явление, което се е проявявало в живота на църквата от началото й и до днес – лъжеучителите и проповядваните от тях лъжеучения. И Павел ни учи същото в І Солунци 5: 21. 1 Йоан 4: 2-3 […]

Библейско изучаване – 21.10.2022 /2 от 2/

І ПОСЛАНИЕ НА АП. ЙОАН, ТРЕТА ГЛАВА ЧУДОТО НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ, 1 Йоан 3: 1а, Йоан 1: 12 СВЕТЪТ И БОЖИИТЕ ДЕЦА, 1 Йоан 3: 1 б, Йоан 1: 10-11 ЩЕ БЪДЕМ КАКТО ХРИСТОС, 1 Йоан 3: 2 „…още не е станало явно, но… когато стане явно…” Има често задавани въпроси: Как ще изглеждаме в […]

Библейско изучаване – 21.10.2022 /1 от 2/

І ПОСЛАНИЕ НА АП. ЙОАН, ТРЕТА ГЛАВА ЧУДОТО НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ, 1 Йоан 3: 1а, Йоан 1: 12 СВЕТЪТ И БОЖИИТЕ ДЕЦА, 1 Йоан 3: 1 б, Йоан 1: 10-11 ЩЕ БЪДЕМ КАКТО ХРИСТОС, 1 Йоан 3: 2 „…още не е станало явно, но… когато стане явно…” Има често задавани въпроси: Как ще изглеждаме в […]

Първо Йоан гл. 1 – Библейско изучаване – сряда, 05.10.2022

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от […]

Библейско изучаване: Йоан 21 глава

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от […]

Библейско изучаване: Йоан 18 глава, Съдебният процес над Исус – 07.09.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН, ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА: СЪДЕБНИЯТ ПРОЦЕС НАД ИСУС АРЕСТУВАНЕТО НА ИСУС В ГРАДИНАТА Йоан 18: 1-12 ЧАСЪТ НА ИСУС вече беше дошъл. Начинателят на спасението трябваше да се усъвършенства чрез страдания. ТОЙ ТРЯБВАШЕ ДА ПОЖЕРТВА СЕБЕ СИ КАТО ПРИНОС ЗА ГРЯХ. Лука 22:, 50, 52 Това „АЗ СЪМ” обозначава БОГ ЯХВЕ в Стария Завет. […]

Библейско изучаване: Йоан 17, Исус се моли за Своята Църква – 31.08.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА: ПЪРВОСВЕЩЕНИЧЕСКАТА МОЛИТВА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС Част 3: ИСУС СЕ МОЛИ ЗА СВОЯТА ЦЪРКВА, ЙОАН 17: 20-26 “И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение”. Исус гледаше в бъдещето. ЗНАЧЕНИЕТО И СИЛАТА НА БЛАГОВЕСТИЕТО Римляни 10: 17 Исая 55: […]

Библейско изучаване: Йоан17, ПЪРВОСВЕЩЕНИЧЕСКАТА МОЛИТВА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС, част II – 17.08.22

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН, ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА: ПЪРВОСВЕЩЕНИЧЕСКАТА МОЛИТВА НА ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ЧАСТ 2: ИСУС СЕ МОЛИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ СИ – Йоан 17: 6-10 ДА ИЗЯВИМ ИСУСОВОТО ИМЕ – Йоан 17: 6а “Изявих името Ти…” Матей 5: 16; 6: 6; 6: 32 В Евангелието “ОТЕЦ” е употребено 70 пъти! Но ако ПОЗНАВАМЕ БОГА КАТО БАЩА, трябва […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан, глава 15 / част II / – 13.07.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН, ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА: ЧАСТ ІІ СВЕТЪТ НЕНАВИЖДА ИСУСОВИТЕ УЧЕНИЦИ, Йоан 15: 18-21 Както любовта е характерна за Божието царство, тъй и омразата е присъща за царството на Сатана. Исус ни предупреди, че ще бъдем мразени от света най-вече заради Него. СВЕТЪТ НЯМА ОПРАВДАНИЕ ЗА НЕВЕРИЕТО И ОМРАЗАТА СИ, Йоан 15: 22-25 Библията изобличава […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан, глава 15 / част 1/ – 06.07.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН, ГЛАВА ПЕТНАДЕСЕТА: ЧАСТ І Две са основните мисли: 1) Връзката между пръчките и лозата. 2) Плодородието на пръчките. ЛОЗАТА И НЕЙНИТЕ ПРЪЧКИ, Йоан 15: 1 Бог е земеделецът на истинската Лоза. НЕКАЧЕСТВЕНИТЕ ПРЪЧКИ, Йоан 15: 2а Всъщност тук става дума за християни, чиято: • връзка с Христос е външна, обредова, • които […]

Библейско изучаване

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от […]

Библейско изучаване, сряда – 22.06.2022

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – 13 глава, 15.06.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ТРИНАДЕСЕТА ВЪВЕДЕНИЕ Йоан 13: 1 Това е последната Пасха в земния живот на Господ Исус Христос и четвъртата в Неговото публично служение. ПОСЛЕДНАТА ПАСХА И ИЗМИВАНЕ КРАКАТА НА УЧЕНИЦИТЕ Йоан 13: 2-20 Тази пасхална вечеря е същата, за която говорят синоптичните Евангелия, и която е известна още като Тайната вечеря. Ев. […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан, 12 глава – 08.06.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА ПОМАЗВАНЕТО НА ИСУС ВЪВ ВИТАНИЯ Йоан 12 : 1-6 І Коринтяни 10: 12 Йоан 12 : 7-11 Лука 16 : 31 ТЪРЖЕСТВЕНОТО ВЛИЗАНЕ НА ИСУС В ЙЕРУСАЛИМ Йоан 12 : 12-19 Викайки „Осанна!”, те казвали три неща: • Да дойде царството на Месия. • Това царство да бъде победоносно. • […]

Библейско изучаване

Добре дошли в нашия YouTube видео канал. Ако желаете да научите повече за живота и дейността на църквата ни, моля посетете уебсайта ни: http://www.epcvt.org Тук ще можете да гледате проповеди и беседи от неделните ни богослужения, поднесени от п-р Димитър Митев , както и от различни гост говорители. Хвалението към Бог в неделните дни от […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – глава десета, 25.05.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ДЕСЕТА ИСУС Е ДОБРИЯТ ПАСТИР Йоан 10 : 1-2 Йоан 10 : 3-6. „ВРАТАРЯТ” ТУК ОЧЕВИДНО Е СВЯТИЯТ ДУХ. Марко 13 : 34 СВЯТИЯТ ДУХ ВОДИ ХОРАТА ДО ХРИСТОС! Римляни 13 : 14 Изразът: „И ГИ ИЗВЕЖДА…” много напомня за ПАСТИРЕНАЧАЛНИКА, описан в Псалом 23 : 1-3. Господ Исус ни води […]

Библейско изучаване: ПРОГРЕСИРАЩО БОГОПОЗНАНИЕ, 18.05.2022

ПРОГРЕСИРАЩО БОГОПОЗНАНИЕ Йоан 9 : 1-7 ЕДИН СЛЯП ПРОСЯК МИЛОСТИВО Е ИЗЦЕЛЕН Изход 20 : 5 Лука 19 : 10 Йоан 9 : 5-7 Сам Той заяви в Матей 28 :18 СТЪПКИТЕ НА ПРОГРЕСИРАЩО БОГОПОЗНАНИЕ Йоан 9 : 8-12 • „ЧОВЕКЪТ, КОЙТО СЕ НАРИЧА ИСУС…” • НО СЛЕПЕЦЪТ СМЕЛО ЗАЯВЯВА: “ТОЙ Е ПРОРОК!” Йоан 9 […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – глава осма, 11.05.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА ОСМА ФАРИСЕИТЕ, ЖЕНАТА, УЛОВЕНА В ПРЕЛЮБОДЕЙСТВО И ИСУС Йоан 8 : 1-6 Елеонският хълм се намирал на изток от Йерусалим. Левит 20 : 10 Йоан 8 : 6 -12 Яков 1 : 19 и Матей 7 : 1-5 КАКВО ЛИ Е ПИСАЛ ХРИСТОС? Данаил 5 : 5 Бог знаеше мислите на […]

Библейско изучаване: Евангелието според Йоан – глава седма, 04.05.2022

ЕВАНГЕЛИЕТО СПОРЕД ЙОАН ГЛАВА СЕДМА ИСУС И НЕГОВИТЕ БРАТЯ Йоан 7 : 1-5 Матей 10 : 36 Йоан 7 : 6-9 ИСУС НА ПРАЗНИКА НА ШАТРОРАЗПЪВАНЕТО Йоан 7 : 10-13 Марко 8 : 38. Йоан 7 : 14-31 Йоан 7 : 32-36 ОБЕЩАНИЕТО ЗА СВЯТИЯ ДУХ Йоан 7 : 37-39 Празникът на Шатрите бил свързан […]