Благовестие – 08.07.2021

Христос става известен сред хората в градската градина | Епизод 1.

Благата вест за Исус Христос

Споделянето на благата вест е основна част от живота на християнина. Тя е Божият призив за примирение на хората с Него чрез приемането на Исус Христос като техен Господ и Спасител. „И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който […]

От смърт към живот с Господ Исус Христос

Следващо движение на Бог – 13 част

In His presence

В Неговото присъствие – потапяне част 1 за връзка с нас: http://www.lfm.bg

Новото творение и Рождество

Какво е за нас Рождество Христово

Да преодолееш covid

Ежедневно обновяване на ума

Изповеди за разпалване в Духа за връзка с нас: http://www.lfm.bg

Нов живот на село

Господ дава видение на брат Стефан Работов за вдъхване на живот на безпризорен имот в село Найден Герово. Това дава възможност за нов живот на село за брат Николай Христев. Братя и сестри от Пловдив се включват за да помогнат видението да се осъществи. за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Ти да не ме заснемаш какво говоря?

Един пример за отворено сърце за благата вест в комбинация с прогресивно изцеление от шипове. Всичко това в свободен разговор на улицата. за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Изцеление на кръст и очи

Mарк 16:16-17 И тези знамения ще придружават повярвалите…на болни ще възлагат ръце, и те ще оздравяват. Марк 16:20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като им съдействаше Господ, и подкрепяше словото със знаменията, които го придружаваха. Амин. за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Как благата вест може да въздейства на човека

Вижте как за броени минути сърцето на една жена се обръща към Истината, като последствие от благовестието с доказателство от Дух и сила. за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Спонтанна среща и чудо

Отново се срещнахме с Ники Христев на улицата. Той сподели, че му е трудно да си чете Новият Завет. С вяра, че Господ иска Ники да вижда нормално, ние решихме да му послужим и да запишем случилото се. за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Нов живот на 44 – Николай Христев

Един човек, който преживява чудесата на Бог и решава да Му се посвети. Той преживява гонения заради вярата си, но устоява и продължава да споделя благата вест за Исус Христос и да стои в истината. за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Още случаи на знание за имена на непознати

за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Бог призовава хората по име

за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Първи стъпки в с. Бенковски (Пловдивско)

за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Добри новини на улицата

за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Ново начало за Сашо

за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Чудеса във фризьорски салон

за връзка с нас: livingfaith.bg@gmail.com и http://www.lfm.bg

Свидетелство за Божията любов

за връзка с нас: http://www.lfm.bg

Грижи се за градината си!

за връзка с нас: http://www.lfm.bg