July 30, 2023 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

27 July 2023

27 July 2023

July 23, 2023 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

16 July 2023

July 16, 2023 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

14 July 2023

13 July 2023

July 9, 2023 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

8 July 2023

7 July 2023

2 July 2023

July 2, 2023 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

July 31, 2022 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

Проповед от date mm 2021 г. pastor Начало

[31 July 2022] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

July 24, 2022 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

Проповед от date mm 2021 г. pastor Начало

[24 July 2022] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

[24 July 2022] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

July 17, 2022 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

Проповед от date mm 2021 г. pastor Начало

[17 July 2022] Апостолска Църква I Ангел Пелтеков

Ние вярваме Деян.15:16-18 където се казва:“След това ще се върна. И пак ще въздигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините й, и ще я изправя; 17 За да потърсят Господа останалите от човеците, и всичките народи, които се наричат с името Ми, 18 Казва Господ, Който прави да е известно това от века“. […]

July 10, 2022 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

Проповед от date mm 2021 г. pastor Начало

July 3, 2022 Live from BULGARIAN CHURCH „NEW LIFE“-CHICAGO

Проповед от date mm 2021 г. pastor Начало

[FullHD] 28 July 2019 ап.Ангел Пелтеков

Some of the songs in the video are covers of existing copyrighted songs.

[FullHD] 21 July 2019 ап.Ангел Пелтеков

Some of the songs in the video are covers of existing copyrighted songs.