Песен: Кадош (+ акорди) (09.01.2022)

Кадош – Християнски Център Шумен https://docs.google.com/document/d/0BzrSIhQwq0-uZFR5RXVjNk1fQmM/edit?resourcekey=0-Uvsf6B_y9yp5gEqW0Y_m3w http://christiancenter-shumen.com/

Shimcha Kadosh Bibliata TV LIVE

Песен: Кадош (+ акорди)

Кадош – Християнски Център Шумен Kadosh – Paul Wilbur Акорди: https://drive.google.com/open?id=0BzrSIhQwq0-uZFR5RXVjNk1fQmM

Kadosh – Kamerton

Kadosh Soloist: Stenly Nanchev Israel-My beloved, 2013

Kadosh

„Кадош“, Израел-Моят Възлюбен, Пазарджик, 18.07.2010 Вокали: Стефан Боюклиев, Нели Буюклиева, Сесили Уилард, Диляна Боюклиева, Стенли Нанчев „Kadosh“, Israel-My Beloved, Pazardzhik, 18.07.2010 Vocals: Stefan Boyukliev, Nelly Buyuklieva, Cecily Willard, Dilyana Boyuklieva, Stanly Nanchev

Kadosh

„Кадош“, Израел-Моят Възлюбен, Пазарджик, 18.07.2010 Вокали: Стефан Боюклиев, Нели Буюклиева, Сесили Уилард, Диляна Боюклиева, Стенли Нанчев „Kadosh“, Israel-My Beloved, Pazardzhik, 18.07.2010 Vocals: Stefan Boyukliev, Nelly Buyuklieva, Cecily Willard, Dilyana Boyuklieva, Stanly Nanchev

Kadosh

„Кадош“, Израел-Моят Възлюбен, Пазарджик, 17.07.2010 Вокали: Стефан Боюклиев, Нели Буюклиева, Сесили Уилард, Диляна Боюклиева, Стенли Нанчев „Kadosh“, Israel-My Beloved, Pazardzhik, 17.07.2010 Vocals: Stefan Boyukliev, Nelly Buyuklieva, Cecily Willard, Dilyana Boyuklieva, Stanly Nanchev