Kari Jobe – No Sweeter Name (Няма по-сладко име)

No Sweeter Name

Kari Jobe – The Revelation song (Песен на Откровението)

The Revelation Song

Kari Jobe – You Are For Me (Ти си откъме мен)

You are for me

Kari Jobe You Are For Me Ти си откъм мен Bibliata TV LIVE

Revelacion bgsubs Danilo Montero y Kari Jobe Bibliata TV LIVE

REVELATION SONG Kari Jobe Bibliata TV LIVE

ВИЗИЯ 20/20 п-р Кари Блейк

Проповед от: 08.12.2019 За връзка със служението: http://www.jglm.org

Голямата грешка – Кари Блейк

откъс от семинар „Нов Човек“ за повече информация: http://www.jglm-bg.org

Продължи напред | Дан Къри | 05.05.2019г.

Неделна служба на ББЦ „Кръстопът“

Покана за семинар „Нов човек“ с Кари Блейк; Пловдив, 10-12 май 2019

Безплатна регистрация на: WWW.JGLM-BG.ORG

СЕМИНАР „НОВ ЧОВЕК“ с Кари Блейк

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ НА: WWW.JGLM-BG.ORG

СЕМИНАР „НОВ ЧОВЕК“ С КАРИ БЛЕЙК

РЕГИСТРАЦИЯ НА: WWW.JGLM-BG.ORG

Свидетелство -Кари Маринова (05. 08. 2018)

ХЦ“Живот на победа“

Упражнения по говорене на езици – Кари Блейк

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 – 18 част

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 – 17 част

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 – 16 част

тук скоро ще публикуваме линка с шаблоните от семинара

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 – 15 част

Повече материали можете да намерите на: www.jglm-bg.org

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 – 14 част

Повече материали можете да намерите на: www.jglm-bg.org

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 – 13 част

Повече материли на: www.jglm-bg.org

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 -12 част

За повече материали посетете: www.jglm-bg.org

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 – 11 част

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 – 10 част

Семинар „Обновяване на ума“, Кари Блейк, Германия’2017 – 9 част