Д-р Роб Карман – Орлите

Конференция с Д р Роб Карман втора сесия 23 7 2004

Конференция с Д р Роб Карман откриване 22 07 2004

Д р Роб Карман конференция Завладей своя град за Бога 7 2 2007г

Д р Роб Карман конференция Завладей своя град за Бога 7 1 2007г

Д р Роб Карман конференция Завладей своя град за Бога 6 1 2007г

Д р Роб Карман конференция Завладей своя град за Бога 6 3 2007г

Д-р Роб Карман – конференция Завладей своя град за Бога – 6.2 – 2007г

Д-р Роб Карман – конференция Завладей своя град за Бога – 4.1 – 2007г

Д р Роб Карман – конференция Завладей своя град за Бога – 4.2 -2007г

Д р Роб Карман – Почитта

Конференция Влияние – Д-р Роб Карман – 13.06.2013

Конференция Влияние – Д р Роб Карман – 29 06 2013

Органично христянство. Д-р Роб Карман

Конференция Влияние. Д-р Роб Карман

Конференция Влияние. Д-р Роб Карман

Цел – д-р Роб Карман

Бягай за наградата, П-р Роб Кармън 22.03.2015

Църква Благовестие Бургас Може да ни намерите на следните интернет адреси: Website: www.blagovestie.com Website: www.blagovestie.za1.tv Website: www.propoved.com/?cat=463 Online: www.blagovestie.com/live.php Online: www.blagovestie.za1.tv/live Twitter: https://twitter.com/blagovestiebs Facebook Page: www.facebook.com/Blagovestie YouTube: www.youtube.com/user/BlagovestieBurgas bibliata.tv: www.bibliata.tv/user-HCBlagovestie Google+ (+Blagovestie) И в страницата на Християнски Видео Портал: www.facebook.com/ChristianVideoPortal

Конференция Влияние Тичай към целта д р Роб Карман 28 06 2013

Конференция Влияние Влияние д р Роб Карман 29 06 2013

Конференция Влияние Кой ти каза д р Роб Карман 30 06 2013

Д-р Роб Карман – Марка 6:30-42 – 20 Години Църква Месия