Сила която слиза отгоре

Радостта, която крадецът не може да ограби | п-р Марин Горанов |

Вярата, която ни води до мощното Божие действие | Венцислав Стойков | 19.11.2023г.

Трапезата, която Бог ни предлага всеки ден

Реформацията която беше и продължава | п-р Пламен Борисов | Църква „Шалом“

Вяра, която действа чрез любов Bibliata TV LIVE

Жената, която Беше 100 процента пареза,Бог я изцери съвършено, и тя сега Благодари на Бога

Вяра, която се доказва чрез съмнение

„Жената която язди звяр“ п-р Дъг Бачелър

Целта, за която сме призовани п р Рон Хиберт 20 11 2016

Справедливост която убива

СРЕЩА С БОГ, КОЯТО ОСТАВЯ СЛЕДА

Тази радост, която имам – на живо

Неделна служба | Вярата която Бог търси

Култура, която завладява | п-р Марин Горанов |

Смелостта, която ни води до величие | Венцислав Стойков | 21.05.2023г.

Смелостта, която ни води до величие | Венцислав Стойков | 21.05.2023г.

Смелостта, която ни води до величие | Венцислав Стойков | 21.05.2023г.

Вяра, която действа чрез любов | Галатяни 5:6 | п-р Благовест Николов | 05.04.2023 г.

Надеждата , която имаме от Словото , за Небето – Пастор Фахри Тахиров

Бог е личност, по която трябва да копнееш!!! 12.03.2023 – ХЦ Ново Поколение Ямбол

СИЛА, КОЯТО СЛУЖИ // п-р Мирослав Маринов // 12.03.2023г.

Избрана 2023 СЕСИЯ 3 – Деби Трагъл – „Молитва, която произвежда“

Заедно Взимам Господна с Моята Маика 2010г Която която преди 13г си отиде в Божията Слава