„Еклесия – Божието управленско тяло на земята“ – Петя и Арман Лалеян

Църква Ново поколение

Вечер с Петя и Арман Лалеян

Църква Ново поколение

Неделна служба – 06.03.2022 – Петя Лалеян – Огнено присъствие

Църква Ново поколение

ОГНЕНА ЛЮБОВ |Петя Лалеян|

– Как да живеем с Божията сила и власт? – Каква е разликата между хронос и кайрос време? – Как да използваме Дарбите на Духа всеки ден? – Как да разпалваме любовта си към Бога? По тези въпроси говори Петя Лалеян. Силно и изгражда слово, което намя да ви остави същите, ако откликнете на него.

Бъди екипиран |Арман Лалеян|

Само през 20-ти век,има 3 големи вълни на съживление, когато Бог възстановява определени откровения и практики в църквата глобално: – кръщението в Святия Дух; – функциониране в пълнотата на дарбите на Духа чрез ключови лидери; – екипиране на светиите и активиране в Дарбите. Сега, сме в сезона на 4-та вълна, когато светиите се екипират да […]

Вяра – Арман и Петя Лалеян

Църква Ново поколение София