ЛЕТЕН ЛАГЕР „ПРОБИВ“ 2024 – покана

ОГЪН | Летен лагер БЕЗСТРАШЕН | Атанас Пелтеков

ЖИВИ КАМЪНИ | Летен лагер БЕЗСТРАШЕН | Пастор Никола Николов

БЕЗСТРАШЕН С ХВАЛА | Летен лагер БЕЗСТРАШЕН | Апостол Илия Панов

ПРИЗОВАН ДА ЦАРУВА | Летен лагер БЕЗСТРАШЕН | Пастор Емил Ангелов

ЗАГУБИ ЗА ДА СПЕЧЕЛИШ | Летен лагер БЕЗСТРАШЕН | Даниел Ангелов

СТАНИ БЕЗСТРАШЕН | Летен лагер БЕЗСТРАШЕН | Пастор Тони Еленков

ВЕРЕН В БУРЯТА | Летен Лагер БЕЗСТРАШЕН | Емануил Костадинов

В ЛИЦЕ СРЕЩУ СТРАХА | Летен лагер БЕЗСТРАШЕН

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 10 | Свидетелства

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 9 | Атанас Пелтеков

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 8 | п-р Никола Николов

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 7 | Апостол Илия Панов

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 7 | Апостол Илия Панов

http://youtu.be/I7ULAH3H9A8

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 6 | Хваление и Молитва

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 5 | п-р Емил Ангелов

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 4 | Даниел Ангелов

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 3 | Тони Еленков

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 2 | Емануил Костадинов

Летен Лагер Безстрашен | Сесия 1 | п-р Ангел Пелтеков

Духовен летен лагер 2023 г.

ХРИСТИЯНСКИ ЛЕТЕН ЛАГЕР НА „Х.Ц. АНТИОХИЯ – КАРАНДИЛА

ЛЕТЕН ЛАГЕР БЕЗСТРАШЕН | АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА

http://youtu.be/alfI9rwYwLQ

Християнски летен лагер на “ Х.Ц. Антиохия“ – Карандилa #summer #christian #camping #antiochchurch