Пазач на брата | 3. Как се стига до братоубийство | Димитър Лучев

Пазач на брата | 2. Профилът на един братоубиец | Димитър Лучев

Пазач на брата | 1. Грехът на братоубийството | Димитър Лучев

Щрихи от евангелието на Марк | 47. Поразяване на Пастиря | п-р Д. Лучев

Апокалиптичната символика на Откровението | 30. Двуострият меч | п-р Димитър Лучев

Настоящият видео клип е част от обучителен курс, озаглавен „Апокалиптичната символика на Откровението“, провеждан в гр. Бургас в рамките на клуба за изучаване на Библията – Sola Scruptura. Останалите части от семинара можете да откриете в канала на клуба: https://www.youtube.com/channel/UCZV0VWyyPfHl3wq-ZFoistw Абонирайте се и споделяйте!

Щрихи от евангелието на Марк | 46. Предаденият Помазаник | п-р Димитър Лучев

Размисли относно осиновението | п-р Димитър Лучев

Агнец Божии | п-р Димитър Лучев

18 минути | п-р Димитър Лучев

Един хляб, едно тяло | п-р Димитър Лучев

Щрихи от евангелието на Марк | 44. Царят aгнец | п-р Димитър Лучев

Щрихи от евангелието на Марк | 45. Трапезата на Царя | п-р Д. Лучев

Свършекът | 74. Господната слава – значение и проявления | п-р Димитър Лучев

Щрихи от евангелието според Марк | 43. Миропомазването на Исус | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 73. Първоначалният план на Бога за бъдещето на света | п-р Димитър Лучев

Как да градим върху Основата | 2. Строителите и материалите | п-р Димитър Лучев

Как да градим върху Основата | 3. Огънят и съдът | п-р Димитър Лучев

Как да градим върху Основата | 1. Основата и сградата | п-р Димитър Лучев

Линк към семинарът „Престолът на Бога“: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfeMEZ72w2323JjFQNyT2dtsWaApqE39Y Линк към семинарът „Отвъд завесата“: https://www.youtube.com/playlist?list=PLfeMEZ72w231jjqWVH3TGl48B4WS3CQgs

Служения в местната църква | 3. Царство от свещеници в Новия завет | п-р Димитър Лучев

Модели за управление и служения в местната църква | 2. Демократичен модел | п-р Димитър Лучев

Модели за управление и служения в местната църква | 1. Тоталитатен модел | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 72. Огнено пречистване | п-р Димитър Лучев

Свършекът | 71. Съд чрез огън | п-р Димитър Лучев

Димитър Лучев

БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ – http://bibliata.com/ Евангелски новини – http://bibliata.news/ На ЖИВО – http://bibliata.live/ От къде да купя БЪЛГАРСКА БИБЛИЯ в чужбина https://www.amazon.com/s?k=bibliata